19 dec. 2021 0 Comment

A treia predică de Advent 2021 a card. Raniero Cantalamessa (17 decembrie 2021)

Născut din femeie "Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie". Despre semnificaţia şi importanţa acestor ultime două cuvinte - "născut din femeie" - vrem să reflectăm în...