Postnoviciatul este perioada în care frații, progresând spre o ulterioară maturitate, se pregătesc pentru alegerea definitivă a vieții noastre evanghelice, care se va face prin profesiunea perpetuă.

Din moment ce, în vocația noastră, viața evanghelică fraternă ocupă primul loc, în timpul postnoviciatului i se acordă prioritate acesteia. Prin urmare, Constituțiile noastre cer să se dea aceeași formare religioasă tuturor fraților, iar durata și modalitatea să fie stabilite de ministrul provincial cu consensul definitorului.

Frații, după capacitatea și harul lor, se dedică unui studiu cât mai profund al Sfintei Scripturi, al teologiei spirituale, al liturgiei, al istoriei și spiritualității Ordinului și exercită felurite forme de apostolat și muncă, chiar casnică. Această formare se face mereu ținând cont de viața și maturizarea progresivă a persoanei.

În Custodia „Fericitul Ieremia” din România, etapa postnoviciatului se desfășoară în Conventul „Sfântul Padre Pio” din Roman.