Istoria Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” este strâns legată de istoria Seminarului Teologic Liceal Capucin. Odată cu crearea spațiului logistic necesar, asigurat de către Frații Capucini în clădirea unde funcționează liceul și astăzi, pr. Giuseppe Donelli (directorul Seminarului) a făcut demersurile necesare la autoritățile bisericești și civile abilitate pentru a transforma Seminarul Teologic în Liceu Teologic de sine stătător.

Această schimbare avea menirea de a da posibilitatea tinerilor catolici de pe Valea Trotușului, băieți și fete, să se formeze într-un cadru adecvat nu numai din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere civic, moral și religios, în spiritul Evangheliei.

Obținând aprobarea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, liceul primește și aprobarea Ministerului Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 4049 din data de 26.06.2001, fiind astfel integrat în rețeaua învățământului de stat cu personalitate juridică. Începând cu anul școlar 2001-2002, clasele din filiera vocațională, profilul teologic, repartizate prin planul de școlarizare la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Onești, sunt preluate de Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”.

De la înființare, din anul 2001 și până în anul 2007, director al liceului a fost părintele Anton Ioan, fiind retras de către Episcopia Romano-Catolică de Iași din necesități pastorale. Din anul 2007 și până în martie 2012, director al liceului a fost prof. dr. Apostu Violeta. Din luna aprile 2012 și până în luna august a aceluiași an, conducerea liceului a fost asigurată de prof. Paliștan Ioan.

Pe 16 august 2012, la recomandarea Fraților Minori Capucini și cu acordul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, părintele Ghiurca Cristinel este numit, de către ISJ Bacău, directorul liceului.

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” se străduiește să ofere un învățământ de calitate, tinerii fiind educați pentru a contribui atât la dezvoltarea societății, cât și a Bisericii.

De curând liceul și-a lansat propria pagina de faceebook, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”, unde se pot găsi informații de interes general.