Prezentare

Asociația „Fratele Ieremia” s-a constituit pe 15 aprilie 2013 cu scopul de a desfășura activități de utilitate socială, precum li activități educative și moral-spirituale, în beneficiul tuturor celor aflați în nevoie, fără discriminare.

Pentru îndeplinirea acestui scop Asociația va utiliza cu maximă eficiența resursele umane și materiale puse la dispoziție de membrii săi, dar se va strădui să atragă și alți parteneri, voluntari, colaboratori, donatori, etc. împreună cu care să faciliteze soluționarea problemelor de natură socială, educativă sau morală cu care se confruntă multe persoane în zilele noastre.

Obiectivul principal vizat de activitatea asociației este diminuarea problemelor sociale cu care se  confruntă semenii noștri defavorizați și în special copiii cu probleme familiale, fizice sau psihice.

Activități principale

Activități sociale
Activități și proiecte medicale, medico-sociale și farmaceutice
Activități culturale, educative și de formare
Activități de dezvoltare organizațională          

Alte activități

Asociația poate desfășura și alte activități dacă acestea au ca finalitate atingerea scopului general pentru care a fost constituită și dacă respectă prevederile legale in vigoare.
În cadrul acestei pagini vom încerca să vă ținem la curent cu proiectele și activitățile Asociației noastre.

În anul 2014 proiectele Asociației au fost realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Local Onești și Primăriei Municipiului Onești.

Asociația „Fratele Ieremia”
Str. Belvedere nr. 5 – 601091 Onești (BC)

 Fr. Irinel Lenghen, O.F.M. Cap.
Director executiv

(+40) 234 321100

Cont BCR:  RO40RNCB0030134469540001