Postulandatul este o perioadă de formare inițială, timp în care se face consimțământul la viața noastră. Durata și modalitățile acestei prime perioade sunt determinate de ministrul provincial cu consensul definitoriului. În această perioadă postulantul cunoaște viața noastră, în timp ce fraternitatea, la rândul ei, cunoaște mai bine postulantul și discerne vocația sa.

Formarea postulanților tinde să completeze în special cateheza credinței; ea cuprinde introducerea la liturgie, metodele de rugăciune, studiul franciscanismului și o primă experiență în activitatea apostolică. Totodată, sunt promovate și dezvoltate maturitatea umană, în primul rând cea afectivă, și aptitudinea de discernere a semnelor timpurilor după Evanghelie.         

Postulanții aparținând Custodiei „Fericitul Ieremia” din România parcurg anul de postulandat împreună cu candidații CIFIS, în Italia, la casa de postulandat din Siracuza, în Sicilia.