Creștini laici, dornici să se desăvârșească   

Sfântul Francisc a înființat în jurul anului 1221 un Ordin pentru persoanele care trăiau în lume și doreau să împărtășească experiența sa evanghelică. Noul stil de viață nu cerea părăsirea vieții obișnuite, renunțarea la căsătorie sau renunțarea la propriile obligații de muncă.

Grupul primilor laici care l-au urmat pe Sfântul Francisc erau numiți “frații pocăinței”. Astăzi ei se numesc Ordinul Franciscan Secular și reprezintă o componentă fundamentală a Familiei Franciscane constituită din cele trei Ordine ce au ca inspirator și fondator pe Sf. Francisc de Assisi:         

– Primul Ordin cuprinde cele trei remuri: Frații Minori, Frații Minori Conventuali și Frații Minori Capucini. Chiar dacă aceste ramuri observă fundamental aceeași regulă, raportându-se la aceeași carismă unică și la același unic fondator, fiecare „familie” (ramură) și-a creat în decursul secolelor o structură proprie și independentă. Cu toții însă sunt angajați în trăirea unei sinteze evanghelice de viață activă și contemplativă. Pentru toți bazele spiritualității sunt urmarea evanghelică a lui Cristos într-o viețuire în rugăciune, în sărăcie, în ascultare și în fraternitate.

– Al doilea Ordin îl constituie călugărițele de clauzură numite „Clarise” de la personalitatea și spiritualitatea co-fondatoarei lor: Sfânta Clara de Assisi. Având același fondator au și aceeași spiritualitate cu Primul Ordin, dar alături și în complementarietate cu el, au o caracteristică proprie: dimensiunea contemplativă în clauzură. Și astăzi caracteristicile fundamentale sunt contemplarea, penitența, iubirea silențioasă, smerita dăruire fraternă de slujire în comunitatea marii familii umane.

– Al Treilea Ordin (sau terțiarii) este compus din Ordinul Franciscan Secular (OFS) și Ordinul al Treilea Regular, atât ramura bărbătească cât și cea feminină (în practică este vorba de persoane care se angajează să trăiască după regula franciscană, dar nu cea pe care a dat-o Francisc pentru Primul Ordin, ci după aceea dată pentru laici).           

 Franciscanii Seculari (OFS) fac parte din al Treilea Ordin (terțiarii) și sunt creștinii laici care, rămânând în lume și în propria stare de viață și de muncă, continuă să pună în practică zi de zi Evanghelia, inspirându-se din viața și exemplul Sf. Francisc. Mesajul acestui stil de viață se poate sintetiza astfel: iertare din iubire, pace de dragul lui Cristos și fraternitate cu tot ceea ce Dumnezeu a creat.             

Cei care simt chemarea de a deveni parte din familia Ordinului Franciscan Secular urmează, în prima perioadă, un timp de formare din punct de vedere spiritual și cultural, după care fac o adevărată “profesiune”, prin care se angajează să trăiască această vocație în orice situație în care se găsesc, atât pe plan familial cât și la locul de muncă.

De-a lungul istoriei lor franciscanii laici au făcut cunoscută viața și spiritualitatea Sfântului Francisc în cele mai diferite domenii ale vieții. În perioadele grele, cum a fost regimul comunist, atunci când frații și surorile din primul și al doilea Ordin nu au putut să mărturisească vocația lor, idealul franciscan a rămas viu prin mărturia vieții multor frați și surori din Ordinul al III-lea.  

Ordinul Franciscan Secular din România are o istorie lungă ce-și află începuturile odată cu sosirea primilor frați franciscani pe aceste meleaguri. Datorită condițiilor istorice în care s-a dezvoltat, ea s-a constituit pentru mult timp în 2 fraternități naționale separate: una de limbă română și una de limbă maghiară. În anul 2008, la Onești, în prezența Ministrului Internațional Encarnacion del Pozo, a avut loc capitolul de constituire a Fraternității Naționale OFS din România, prin unirea celor 2 fraternități, cea de limbă română și cea de limbă maghiară. La nivel național există acum un Consiliu format dintr-un ministru, 2 viceminiștri, 4 consilieri și asistentul național din partea Primului Ordin.

Fraternitatea din Onești        

La Onești, fraternitatea Ordinului Franciscan Secular a fost constituită juridic în anul 1995, iar la începutul anului 2009 era formată din 20 de frați și surori. Asistența spirituală a fraternității OFS din Onești este încredințată Fraților Capucini.

Există o colaborare strânsă între cele 2 fraternități franciscane (frații capucini și laicii franciscani OFS) atât la nivel de comuniune spirituală cât și în activitățile social-caritative. Astfel, au loc întâlniri periodice de formare, zile de reculegere în momentele liturgice mai intense, participarea la viața Sanctuarului “Fericitul Ieremia”, schimburi de experiențe cu alte fratenități din țară și din Italia, slujirea la masa săracilor și la centrul “Te ascult”, participarea la inițiativele cu caracter ecumenic promovate de către Casa Ecumenică, etc.

În prezent asistentul spiritual al fraternității din Onești este fr. Eduard Mihai Sărăciu.

Casa Franciscană O.F.S.
Str. Ion Creangă nr. 10 Onești (BC)

0234 326 955

Fraternitatea din Roman

Fraternitatea din Roman a fost constituită în anul 2005, avându-l ca asistent spiritual pe pr. Leon Budău. Cu trecerea anilor a cunoscut o frumoasă dezvoltare, numărând astăzi 17 membri. Întâlnirile formative și de rugăciune se desfășoară în Conventul „Sfântul Padre Pio” din Roman, sub călăuzirea fr. Alois Ciuraru.

Frații Minori Capucini
Conventul „Sfântul Padre Pio”
Str. Sucedava nr. 7 bis – Roman (NT)

0233 744 559