Fraternitatea Sf. Rozariu

Fraternitatea Sf. Rozariu este un grup de credincioși, fondat de Ordinul Dominican, care au ales să aprofundeze în mod activ relația lor cu Dumnezeu, să se maturizeze în dragostea față de El și doresc să răspândească binele în lume, după exemplul biblic al Sfintei Fecioare Maria.

În vederea atingerii acestui obiectiv, membrii Fraternității Sf. Rozariu colaborează între ei prin rugăciunea Sf. Rozariu, prin reuniuni periodice (de obicei, lunare) și prin comuniunea spirituală cu marea familie dominicană, formată din călugări, călugărițe (contemplative și active), laicii dominicani, ca și cu toate fraternitățile existente ale Sf. Rozariu.

Modul de constituire al unei fraternități

Fraternitatea Sf. Rozariu se constituie, de obicei, pe lângă o biserică parohială sau filială, însă se poate constituie și acolo unde acestea nu există. Pentru înființarea unei fraternități sunt necesare cel puțin 20 de persoane care doresc să se roage Sf. Rozariu în mod regulat și care să se reunească împreună cel puțin o dată pe lună.

Odată întrunite condițiile de mai sus (nr. de persoane ce doresc să se constituie în fraternitate), se comunică aceasta Centrului Dominican Marian, respectiv Promotorului provincial (zonal) al Sf. Rozariu, care emite un Act Constitutiv, transcris în Registrul Fraternității.

Apartenența la Fraternitatea Sf. Rozariu

– Dă naștere unei comuniuni duhovnicești între cei care o invocă și o venerează în mod special pe Sfânta Fecioară Maria, Regina Sf. Rozariu, mai ales cu Ordinul Dominicanilor, promotori, încă de pe timpul Papei Pius al V-lea, ai rugăciunii Sf. Rozariu.

– Credincioșii care sunt membri ai Fraternității Sf. Rozariu (cei care sunt asociați în practicarea uneia dintre următoarele forme de practicare a rugăciunii Sf. Rozariu: Rozariul viu, Rozariul Sfânt și Rozariul Perpetuu) sunt asociați familiei Dominicane.

– Obiectivul unei Fraternități  este salvarea sufletelor și progresul sufletesc continuu pe calea mântuirii, precum și răspândirea devoțiunii față de Sfânta Fecioară Maria.

– Un credincios devine membru al Fraternității Sf. Rozariu începând cu data înscrierii sale și al alegerii uneia dintre formele prescrise: Rozariul viu, Rozariul Sfânt sau Rozariul Perpetuu.

– Membru al Fraternității poate fi orice catolic botezat, care a împlinit vârsta de 9 ani (se pot admite și excepții) și care își asumă în mod liber drepturile și obligațiile de membru al Fraternității.

– La intrarea în Fraternitate se alege una dintre cele trei forme și va deveni membru al Rozariului viu, al Rozariului Sfânt sau al Rozariului Perpetuu. Acest lucru nu împiedică ca noul membru să aleagă două sau toate cele trei forme de a se ruga Sf. Rozariu.

– În cazul în care un membru consideră că nu i se mai potrivește forma aleasă în momentul aderării, poate să-și aleagă o altă formă dintre cele de mai sus, sau poate cere să renunțe la mai face parte din Fraternitate.

– Angajamentele de membru asumate la intrarea in Fraternitate, prin alegerea Rozariului viu, a Rozariului Sfânt sau a Rozariului Perpetuu, sunt angajamentele sale personale, iar aceasta înseamnă că trebuie să le îndeplinească el însuși, deci nu pot fi îndeplinite de o altă persoană.

– Fiecare membru al Fraternității are dreptul de a inspecta registrele acesteia.

Drepturile și obligațiile unui membru al Rozariului Viu:

– Este obligat să se roage în fiecare zi o decadă a Sf. Rozariu, având ca intenție: pentru convertirea păcătoșilor; pentru membrii vii și decedați ai Fraternității, pentru Ordinul Dominican, pentru parohia sa și pentru păstorii săi – episcopi și preoți.

– Este obligat să participe la întâlnirea periodică (lunară) de rugăciune, la care va avea loc schimbarea misterelor (sunt scutiți cei grav bolnavi sau neputincioși). Timpul și locul întâlnirii este stabilit de comun acord.

– Un membru al Rozariului Viu nu se poate ruga în locul altuia, dacă acela nu vrea să se roage el însuși.

– De asemenea, are dreptul de a alege pe membrii comisiei financiare, pe zelatorul (zelatoarea) grupului sau a Fraternității (dacă aceasta are mai multe grupuri).

– Are dreptul de a fi ales în comisii sau ca zelator (responsabilul grupului sau al fraternității).

În cazul în care un membru al Rozariului Viu nu poate participa la reuniunile periodice de rugăciune, să anunțe acest fapt zelatorului său, ca semn de comuniune cu ceilalți membri ai grupului (fraternității). Zelatorul își poate da astfel seama dacă acel membru nu vine din motive serioase (boală, motive de muncă, alte probleme grave), sau nu participă din neglijență sau apartenența la fraternitate nu este luată în serios. În cazul în care un membru al fraternității nu respectă obligația de a participa la întâlniri tim de 3 luni, iar zelatorului nu i se comunică motivele, dar mai vrea să fie membru al Fraternității Sf. Rozariu, i se poate propune acestuia înscrierea la o altă formă de participare, cum ar fi Rozariul Sfânt sau Rozariul Perpetuu.

Drepturile și obligațiile unui membru al Rozariului Sfânt:

– Are obligația de a se ruga Sf. Rozariu întreg (misterele de Bucurie, de Lumină, de Durere și de Slavă) în timpul unei săptămâni, având ca intenție: convertirea păcătoșilor, pentru membrii vii și cei decedați ai Fraternității Sf. Rozariu, pentru Ordinul Dominican, pentru parohia sa și pentru păstorii acesteia – episcopi și preoți).

– Rugăciunea Sf. Rozariu o poate fi împărțită pe durata întregii săptămâni (de ex: într-o zi două decade, a doua zi trei sau rozariul întreg, etc). Este însă necesar să se mențină o continuitate secvențială a întregului Rozariu – misterele de bucurie, de lumină, de durere și de slavă.

– Membrii Rozariului Sfânt nu sunt legați de participarea la întâlnirile lunare de rugăciune, așa cum sunt membrii Rozariului Viu, dar sunt bineveniți.

Drepturile și obligațiile membrilor Rozariului Perpetuu:

– Își alege, în mod liber, „timpul său de veghe” regulat, o dată pe zi sau o dată pe an, timp în care se roagă întregul Sf. Rozariu (misterele de bucurie, de lumină, de durere și de slavă), cu următoarele intenții: pentru convertirea păcătoșilor (misterele de bucurie), pentru puritatea credinței și pentru predicatorii Evangheliei (misterele de lumină), pentru mântuirea veșnică a muribunzilor (misterele de durere) și pentru sufletele di Purgator (misterele de slavă).

– Expresia „timp de veghe” înseamnă un timp neîntrerupt, continuu, necesar recitării și meditării, fără întrerupere,  a Întregului Rozariu.

– Cel care alege această formă este obligat să comunice data aleasă (lunară sau anuală) a timpului de veghe ales zelatorului. (De ex: 20 martie, începând cu ora 21)

– Pentru a-și îndeplini obligațiile asumate pentru „timpul de veghe”, este  deci suficient să se roage în privat și în orice loc (acasă, în biserică, pe drum, etc.) întregul Sf. Rozariu.

– Membrii Rozariului Perpetuu nu sunt ținuți să participe la întâlnirile periodice de rugăciune, cum sunt ținuți membrii Rozariului Viu, dar sunt bineveniți.

Pentru a afla mai multe informații:

  1. fr. Maricel Maxim – 0765 288 008 (Responsabil național)
  2. fr. Lucian Iosif Dumea – 0767 570 626