Jubileu: Confirmarea Regulii

Jubileu: Confirmarea Regulii

Miercuri, 29 noiembrie, în Bazilica San Giovanni din Lateran din Roma, Familia Franciscană a sărbătorit 800 de ani (29 noiembrie 1223 – 29 noiembrie 2023) de la aprobarea de către Papa Honoriu al III-lea a Regulii scrise a Sfântului Francisc de Assisi.

Primul moment al celebrării a constat într-un itinerar fizic și spiritual în interiorul Bazilicii: s-a reparcurs calea Regulii în 12 pași, câte unul pentru fiecare capitol, aprinzând la fiecare pas câte o lumânare, simbol al luminii Evangheliei, care a strălucit în viața lui Francisc și a multor alți franciscani de-a lungul celor 800 de ani. O călătorie care a dezvăluit că centrul vieții fiecărui franciscan este Cristos răstignit, care i-a vorbit lui Francisc în urmă cu mai bine de 800 de ani și care vorbește și astăzi fiecăruia dintre noi.

Unii pași ai acestui itinerar, au fost însoțiți de câte o mărturie din partea unor reprezentanți ai Familiei Franciscane. Din partea Fraților Minori Capucini, a fost delegat fratele Maurizio Placentino, care în intervenția sa a comentat capitolul al IX-lea din Regulă, spunând că, în timp ce în capitolul al II-lea, Francisc oferă scurte indicații despre cum ar trebui să se îmbrace frații, în capitolul al IX-lea, el indică cum trebuie „îmbrăcată” predica fraților. Așa cum viața fraților trebuie să fie „îmbrăcată” în Evanghelie, trăită în ascultare, fără nimic propriu și în castitate, tot așa și predicarea lor trebuie să urmeze aceleași urme. Predicarea este prezentată ca un mandat, o vocație, care trece prin ascultarea față de Biserică. Francisc, după ce a „pus gluga” ascultării peste slujirea predicării, a încins-o cu brâul castității și a îmbrăcat-o cu haina sărăciei. Sărăcia și simplitatea mesajului reduc marea ispită de a se simți stăpâni ai Cuvântului, adică de a-l folosi mai degrabă pentru a-i seduce pe credincioși decât pentru a-i conduce. Asemenea lui Ioan Botezătorul, fratele predicator este chemat să fie „vocea” Cuvântului.

În a doua parte, s-a citit mesajul Papei Francisc adresat tuturor membrilor Familiei Franciscane, mesaj citit de cardinalul Angelo De Donatis, care a prezidat celebrarea: „Pentru Sfântul Francisc, Evanghelia a fost în centrul existenței sale; iar Biserica i-a aprobat propunerea, reîncredințând-o lui și vouă, tuturor franciscanilor, ca un text care nu mai exprimă doar intuiția spirituală a unui fondator, ci o formă de viață”. El ne-a amintit că, pentru a trăi învățăturile Învățătorului, este necesar să rămânem în Biserică. Iar la final, ne-a invitat să facem înconjurul lumii: „A merge în lume pentru voi, frați și surori franciscani, înseamnă în mod concret a realiza vocația itinerantă în spirit fratern și printr-o viață pașnică, fără certuri sau dispute între voi sau cu ceilalți, dând dovadă de minoritate, cu blândețe și răbdare, vestind pacea Domnului și încredinţându-vă Providenţei: este un program special de evanghelizare, posibil pentru toți”.

Imediat după acest moment, cardinalul Angelo De Donatis a ținut să lase un mesaj și o urare pentru întreaga Familie Franciscană: „fraților și surorilor primiți din nou Regula pe care părintele vostru Francisc a primit-o din mâinile Bisericii. Primiți din nou Regula, voi care trăiți în diferitele familii și fraternități franciscane, reînnoiți-vă entuziasmul. Primiți din nou Regula, voi care ați experimentat dulceața, dar și oboseala și dezamăgirea vieții; să fie pentru voi un izvor de încredere reînnoită în Domnul care nu încetează să-și îndeplinească lucrarea în noi, chiar și în momentele de oboseală sau de întuneric”.

Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darul Regulii pe care ne-a făcut-o și îi cerem harul ca fiecare membru al Familiei Franciscane să se lase transformat de lumina Regulii, pentru a putea fi mărturisitor al păcii și al fraternității în lumea de astăzi.

Pace și bine!

fr. Adrian Benchea-Joca OFMCap.

Album foto: Jubileu: Confirmarea Regulii

SCRISOARE ADRESATĂ MEMBRILOR FAMILIEI FRANCISCANE CU OCAZIA CELUI DE-AL VIII-LEA CENTENAR AL APROBĂRII REGULII CONFIRMATE (1223-2023)