Hramul Sanctuarului “Fericitul Ieremia”

Hramul Sanctuarului “Fericitul Ieremia”

Oneşti: Hramul Sanctuarului „Fericitul Ieremia”

Sărbătoarea liturgică a Fericitului Ieremia Valahul, 8 mai 2024, cumulează, la Oneşti, mai multe sărbători: este hramul sanctuarului, al Custodiei fraţilor minori capucini, al conventului, al liceului teologic, toate aceste realităţi fiind puse sub ocrotirea primului fericit român ridicat la cinstea altarelor de către Sfântul Ioan Paul al II-lea.

Această sărbătoare a fost pregătită de un triduum de celebrări în perioada 5-7 mai, ţinut în sanctuarul diecezan din Oneşti. În aceste zile, liturghiile de seară din biserica inferioară a sanctuarului au fost dedicate fericitului frate capucin, având predici specifice, ţinute de fratele Mihai Sărăciu, şi devoţiuni către Fericitul Ieremia. Tema centrală a fost: Cum să înţelegem voinţa lui Dumnezeu pentru a face un bun discernământ vocaţional. În prima zi a triduum-ului atenţia s-a oprit asupra Mamei Margareta şi a învăţăturilor despre ce trebuie să credem şi să facem. În a doua zi l-am întâlnit pe Bătrânul misterios şi promisiunea de a fi în slujba unui mare Domn. În ceea de a treia zi am văzut care este Pietatea mariană a fratelui Ieremia faţă de Măicuţa noastră, mama tuturor vocaţiilor.

Aceste zile de pregătire au culminat cu Sfânta Liturghie a hramului care a început la ora 10,30 şi a fost prezidată de către păstorul Bisericii noastre locale, PS Iosif Păuleţ, alături de care au concelebrat alţi 50 de preoţi, unii venind de la distanţe apreciabile împreună cu credincioşi din parohiile pe care le păstoresc, în timp ce preoţii capucini au stat la dispoziţia credincioşilor pentru spovezi şi colocvii spirituale.

În salutul iniţial fratele Leon Budău a spus aceste cuvinte: „Excelenţa voastră PS Iosif Pauleţ, episcop de Iaşi, preacucernice părinte decan, cucernici părinţi, dragi fraţi capucini, dragi persoane consacrate, dragi elevi, stimaţi profesori, stimate domnule director, iubiţi credincioşi, dragi pelerini, dragi urmăritori ai ERCIS FM şi ai Angelus TV, în numele fraţilor capucini vă spun Bine aţi venit la hramul custodiei, al sanctuarului şi al liceului. A-l sărbători pe fratele Ieremia înseamnă a-l privi pe cel care se bucură de moştenirea veşnică, unde contemplă faţa lui Dumnezeu şi se bucură de viziunea beatifică. În acelaşi timp, el este un model pe care Biserica ni-l propune şi ne invită să privim la viaţa sa, la modul în care s-a lăsat întâlnit de Isus, la iubirea sa pentru Fecioara Maria, într-un cuvânt, la sfinţenia sa. În sfârşit, să încredinţăm mijlocirii sale intenţiile noastre de rugăciune, tot ceea ce purtăm în inimă, îndeosebi să-i încredinţăm pe cei bătrâni şi bolnavi. Preasfinţite, vă cerem să celebraţi Euharistia, prin care ne alăturăm liturghiei cerului şi anticipăm viaţa veşnică, când Dumnezeu va fi „totul în toţi”.

În cuvântul de învăţătură fratele Eugen Giurgică a pus accentul pe influenţa pe care a avut-o familia Fericitului Ieremia asupra alegerii sale de viaţă, aceea de a intra într-o „mănăstire adevărată” din ţara unde „călugării erau sfinţi şi unde se afla vicarul lui Isus, papa de la Roma”. „Fericitul Ieremia şi-a însuşit această îndrumarea a familiei sale mai ales a mamei sale pământeşti şi a extins-o asupra mamei prin excelenţă, Maria, pe care o recomanda tuturor ca fiind măicuţa noastră cerească, care ne ocroteşte, ne sprijină în nevoi, ne arată calea către coroana sa, pruncul Isus. Luna mai a reprezentat o perioadă fastă în viaţa Fericitului Ieremia: în această lună şi-a început viaţa călugărească, pe care şi-a dăruit-o slujirii aproapelui timp de 40 de ani, în luna mai s-a întors acasă acum 16 ani.

La finalul Sfintei Liturghii, rectorul sanctuarului, fratele Lucian Iosif Dumea, a ţinut să mulţumească bunului Dumnezeu pentru toate harurile revărsate asupra celor prezenţi în număr mare la sărbătoare, păstorului diecezei, PS Iosif Păuleţ, pentru disponibilitatea arătată faţă de această realitate spirituală a bisericii locale care este Sanctuarul din Oneşti, predicatorilor, fr. Mihai Sărăciu şi fr. Eugen Giurgică, preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor care s-au alăturat bucuriei fraţilor capucini, corului sanctuarului condus de Mihăiţă şi Cristina pentru cântările alese ce ne-au încântat sufletele şi ne-au însoţit rugăciunile înălţate Domnului, grupului de voluntare şi voluntari care ne-au ajutat în aceste zile, echipei ERCIS FM, profesorilor şi elevilor liceului nostru.

O mulţumire cu totul specială tuturor binefăcătorilor cu ajutorul cărora am reuşit să facem până în prezent o bună parte din lucrări pentru a pregăti sanctuarul nostru pentru ziua sfinţirii sale din 27 octombrie anul curent, dar mai sunt încă multe de făcut şi, dacă cineva dintre binefăcători ne mai poate ajuta, noi îi suntem veşnic recunoscători. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi prin mijlocirea Fericitului Ieremia.

Liturghia de mulţumire celebrată seara, la ora 18.30, a fost prezidată de fratele Leon Budău, custodele Fraţilor Minori Capucini din România, împreună cu confraţii custodiei. Fiind zi de miercuri am pus in faţa lui Dumnezeu prin mijlocirea Fericitului Ieremia toate rugăciunile, intenţiile, acatistele care ne-au fost încredinţate şi l-am rugat pe Bunul Dumnezeu să reverse belşugul harurilor sale asupra tuturor binefăcătorilor sanctuarului nostru şi ai fraţilor capucini.

Îi mulţumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile şi harurile revărsate asupra sanctuarului nostru, custodiei fraţilor capucini şi Diecezei de Iaşi prin mijlocirea Fericitului Ieremia.

Pace şi bine!

fr. Flavian Faraoanu, OFMCap.

Album foto: Hramul Sanctuarului “Fericitul Ieremia”

***