A 3-a reculegere anuala a persoanelor consacrate, tinerilor și adulților din zona Onești

A 3-a reculegere anuala a persoanelor consacrate, tinerilor și adulților din zona Onești

Sâmbătă, 18 mai 2024, a avut loc la Sanctuarul Diecezan “Fericitul Ieremia Valahul” din Onești cea de a treia zi de reculegere anuală a persoanelor consacrate, tinerilor și adulților din zonă, coordonată de fratele Augustin Dogaru OFM Cap.

Tema reculegerii a fost „Dumnezeu Tatăl trimite Duhul Fiului în inimile noastre”, pentru a ne pregăti mai bine pentru solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt și a fi în tema planului pastoral al Diecezei noastre de Iași “Uniți în familia lui Dumnezeu, trăim bucuria evangheliei!”

Fratele Augustin Dogaru OFM Cap., ne-a introdus in tema zile printr-un citat din Regula confirmata a Sfântului Francisc de Assisi care se adresa fraților astfel: „mai presus de toate ei să dorească să-și însușească (și să aibă) Duhul Domnului şi lucrarea sa sfântă” (Rb 10,8-10). El a continuat vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt în Biserică și cât de important este ca noi astfel să fim și să ne simțim copii ai lui Dumnezeu și indicându-l pe Duhul Sfânt ca cel care dă mărturie că suntem fii ai lui Dumnezeu (Rm 8, 14-16).

Locul privilegiat în care Duhul Sfânt săvârșește miracolul de a ne face să ne simțim mereu copii ai lui Dumnezeu este rugăciunea. Duhul nu dă o lege (metodă) de rugăciune, ci un har al rugăciunii. Rugăciunea nu vine la noi, în primul rând, prin învățare exterioară și analitică, ci vine la noi prin infuzie, ca un dar.

Astăzi, de fapt, în viața creștinului întrebarea fundamentală despre rugăciune nu este atât de mult cum să ne rugăm? (metodă), ci mai degrabă de ce să ne rugăm? (sens). Fratele Augustin ne-a indicat motivul pentru care noi trebuie să ne rugăm:  pentru că la Rusalii însuși izvorul rugăciunii vine la noi și acest lucru constă în faptul că „Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: Abba, Tată!” (Gal 4,6).

Fratele Augustin Dogaru a terminat meditația cu cuvintele pe care mitropolitul ortodox Ignatios de Latakia le-a rostit la o întâlnire ecumenică solemnă din 1968, care merită să le ascultăm:

“Fără Duhul Sfânt: Dumnezeu este departe, Cristos rămâne în trecut, Evanghelia este literă moartă, Biserica o simplă organizație, autoritatea o dominație, misiunea o propagandă, cultul o simplă evocare, acțiunea creștină o morală de sclavi.

Dar cu Duhul Sfânt: universul este înălțat și geme în durerile nașterii Împărăției, Cristos înviat este prezent, Biserica e un semn al comuniunii trinitare, autoritatea o slujire eliberatoare, misiunea este o „Cincizecime”, liturghia un memorial și o anticipare, acțiunea umană este îndumnezeită”.

A urmat un timp pentru a ne împăca cu Dumnezeu și pentru meditație personală. Începutul și încununarea acțiuni este Sfânta Liturghie, din a cărei pagină evanghelică sub îndrumarea fratelui Leon Budău, OFM Cap., cel care a săvârșit sfânta Liturghie și ținut cuvântul de învățătură, am fost ajutați să răspundem personal la întrebarea: Eu cum mă las călăuzit de Duhul Sfânt avându-l ca model pentru această întrebare pe Sfântul Felix din Cantalice a cărui sărbătoare liturgică am făcut-o astăzi.

Masa fraternă a fost un prilej de a ne cunoaște mai mult, de a fraterniza și de a crea noi relații. În ultima parte a zilei am avut împărtășirea în grupuri mici unde ne-am străduit să înțelegem mai bine ceea ce fratele Augustin ne-a spus la meditație, apoi am participat la o oră de adorație euharistică unde am fost ajutați să stăm în prezența Domnului, să-i împărtășim preocupările și dificultățile noastre și sa-l invocăm asupra noastră pe Duhul Sfânt cu darurile sale.

Vino Duhule Preasfânt și umple inimile credincioșilor tăi cu focul iubirii tale!

Pace și Bine!

Fr. Flavian Faraoanu OFM Cap.

Album foto: A 3-a reculegere anuala a persoanelor consacrate, tinerilor și adulților din zona Onești