29 NOIEMBRIE

Toţi sfinţii familiei franciscane

Ordinul franciscan a fost, în orice timp, un leagăn de sfinţenie: acesta este motivul vitalităţii sale spirituale care îl face să reînflorească mereu. Fiii săi sfinţi (din primul, al doilea şi al treilea Ordin) aparţin tuturor condiţiilor sociale şi tuturor popoarelor. Este vorba de martiri, învăţători, preoţi, fraţi călugări, laici, fecioare, femei sfinte. O mulţime imensă reunită în jurul marelui Sărăcuţ, purtător al semnului Dumnezeului celui viu. Sărbătoarea sfinţilor franciscani se celebrează în această zi deoarece, la 29 noiembrie 1223, papa Honoriu al III-lea a aprobat în mod solemn Regula sfântului Francisc, deja aprobată verbal în anul 1209 de papa Inocenţiu al III-lea. Originalul Regulii este păstrat printre relicvele Bazilicii dedicate sfântului Francisc din Assisi.

Rugăciune:
Dumnezeule atotputernic, care ai binevoit să luminezi Biserica ta cu minunata şi variata înflorire a sfinţeniei serafice, ajută-ne să imităm exemplul atâtor confraţi glorioşi, şi să dobândim în ceruri cununa pregătită celor drepţi. Prin Domnul nostru Isus Cristos…