19 OCTOMBRIE

Sfântul Petru din Alcàntara
Preot, 1499-1562

Petru s-a născut în 1499, la Alcàntara în Spania. După terminarea studiilor, la Salamanca, a intrat în rândul franciscanilor. După ce a fost sfinţit preot a primit diferite însărcinări. În 1554 a obţinut permisiunea de a conduce Ordinul la o observare mai strictă a Regulei, şi de atunci i s-au alăturat şi alţi fraţi, pe care el îi formează în spirit de pocăinţă, de abstinenţă şi de sărăcie absolută. Însufleţit de râvnă apostolică, s-a dedicat predicării, şi a obţinut rezultate bune; a încurajat-o pe sfânta Tereza de Avila în opera ei de reformare a Ordinului Carmelitan. A scris opere în care şi-a expus experienţa ascetică, hrănită îndeosebi de devoţiunea faţă de pătimirea lui Cristos. A murit la Arenas, lângă Avila, la 18 octombrie 1562.

Rugăciune:
Dumnezeule, care în sfântul Petru din Alcàntara ai unit în mod minunat darurile unei sublime pocăinţe şi ale unei înalte contemplări, fă ca prin meritele sale să putem ajunge la bunurile veşnice, folosindu-ne cu înţelepciune de cele pământeşti. Prin Domnul nostru Isus Cristos…