14 AUGUST

Sfântul Maximilian Maria Kolbe
Preot martir, 1894-1941

S-a născut la 8 ianuarie 1894, în Polonia. A intrat de foarte tânăr în Ordinul Fraţilor Minori Conventuali şi, în anul 1918, a fost sfinţit preot la Roma. Arzând de iubire filială faţă de Fecioara Născătoare de Dumnezeu, a întemeiat o asociaţie numită „Armata Neprihănitei“, pe care a răspândit-o atât în patria sa, cât şi în afară. Ca misionar în Japonia, s-a străduit pentru propovăduirea credinţei creştine sub patronajul şi ocrotirea Neprihănitei Fecioare. Întorcându-se în Polonia, şi-a continuat apostolatul cu aceeaşi râvnă. După începerea celui de-al II-lea Război Mondial, a fost arestat şi a ajuns în lagărul de la Auschwitz, unde a avut mult de suferit. Şi-a încheiat activitatea oferindu-şi viaţa ca ardere de tot pe altarul iubirii faţă de aproapele, la 14 august 1941.

Rugăciune:
Dumnezeule, care l-ai dat Bisericii şi lumii pe sfântul Maximilian Maria Kolbe, preot martir, înflăcărat de iubire faţă de Fecioara Neprihănită, întru totul dedicat misiunii apostolice şi slujirii eroice a aproapelui, prin mijlocirea lui, ajută-ne şi pe noi, spre slava numelui tău, să ne angajăm fără şovăire pentru binele omenirii, pentru a-l imita, în viaţă şi în moarte, pe Cristos, Fiul tău. El, care fiind Dumnezeu…