4 OCTOMBRIE

Sfântul Francisc de Assisi
Diacon, 1182-1226

Francisc s-a născut la Assisi, în anul 1182. După o tinereţe uşuratică, sa convertit, a renunţat la averea părintească şi s-a dăruit lui Dumnezeu cu hotărâre. Îmbrăţişând sărăcia, a dus o viaţă conformă cu Evanghelia, propovăduind tuturor iubirea lui Dumnezeu. Împreună cu cei care i s-au alăturat, a întemeiat un Ordin călugăresc cu o Regulă de mare valoare spirituală, care a fost aprobată de Scaunul Apostolic. A iniţiat, de asemenea, un Ordin de călugăriţe, un al treilea Ordin, format dintro grupare de penitenţi care trăiau în lume, precum şi vestirea Evangheliei la necreştini. A murit în 1226.

Rugăciune:
Dumnezeule, care în Seraficul Părinte Francisc, sărac şi umil, ai oferit Bisericii tale o imagine vie a lui Cristos, ajută-ne şi pe noi să îl urmăm pe Fiul tău pe calea Evangheliei şi să ne unim cu tine în caritate şi bucurie. Prin Domnul nostru Isus Cristos…