10 IULIE

Sfânta Veronica Giuliani
Fecioară, 1660-1727.

Veronica s-a născut la Mercatello (Italia) în 1660, iar la vârsta de şaptesprezece ani a intrat în mânăstirea Capucinelor din Città di Castello. Şi-a petrecut viaţa în rugăciune şi contemplaţie, propunându-şi să se asemene tot mai mult cu Cristos cel răstignit. Iubirea faţă de misterul crucii i-a dobândit meritul stigmatelor sfinte. A povestit profundele sale experienţe mistice într-un jurnal, pe care l-a scris din ascultare faţă de confesor. A murit în faimă de sfinţenie în 1727. A fost beatificată de papa Pius al VII-lea în 1804, şi canonizată de papa Grigore al XVIlea în 1839.

Rugăciune:
Dumnezeule, care ai dat strălucire sfintei Veronica, fecioară, prin semnele pătimirii Fiului tău întipărite în trupul ei, ajută-ne şi pe noi să ne asemănăm tot mai mult cu Cristos cel răstignit, pentru a ne bucura, într-o zi, de vederea slavei sale. El, care fiind Dumnezeu…