11 AUGUST

Sfânta Clara
Fecioară, 1194-1253

Clara s-a născut la Assisi, în 1194, într-o familie nobilă. De tânără a decis să-i aparţină numai lui Cristos. A mers şi se sfătuiască cu sfântul Francisc, care, de câţiva ani, începuse să trăiască viaţa evanghelică. Francisc aprobă decizia ei de a se retrage din lume; el a îmbrăcat-o cu o haină aspră şi i-a pregătit o locuinţă mică lângă biserica „Sfântul Damian”. I sa alăturat imediat sora ei, Agneza, iar apoi şi alte tinere generoase din Assisi. Astfel s-a născut cel de-al Doilea Ordin Franciscan, numit „Damele Sărace de la Sfântul Damian”, iar apoi „Clarise”. Clara a trăit mereu la biserica „Sfântul Damian”, în cea mai mare sărăcie şi austeritate şi în contemplaţie. S-a îngrijit cu iubire maternă de surori, a muncit neobosit şi l-a iubit pe Cristos din tot sufletul. A murit în 1253 şi, după doi ani, a fost declarată sfântă de papa Alexandru al IV-lea. Trupul său se odihneşte în Bazilica dedicată ei în Assisi.

Rugăciune:
Dumnezeule, care ai călăuzit-o cu îndurare pe sfânta Clara să iubească sărăcia, ajută-ne şi pe noi, prin mijlocirea ei, ca, urmându-l pe Cristos în duhul sărăciei, să ne învrednicim a ajunge la contemplarea ta în împărăţia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos…