20 OCTOMBRIE

Fericitul Iacob din Strepa
Episcop, 1394-1476

S-a  născut  la  Monteprandone  Piceno  (Italia)  în  1394.  A  studiat  la Perugia, dedicându-se îndeosebi ştiinţei dreptului. După ce a intrat în rândul  Fraţii  Minori,  a  studiat  teologia  şi  a  fost  hirotonit  preot.  Şi-a dedicat  întreaga  viaţă  predicării  Evangheliei,  parcurgând  aproape  întreaga Italie; a fost un orator eficace şi convingător, şi a condus multe suflete la Dumnezeu. Fiind discipol al sfântului Bernardin din Siena, a răspândit  cu  râvnă  devoţiunea  faţă  de  Numele  lui  Isus.  A  murit  la Napoli în anul 1476. 

 

Rugăciune:
Dumnezeule, tu ai făcut din sfântul Iacob un misionar neobosit al cuvântului tău, dăruit întrutotul mântuirii sufletelor şi convertirii celor păcătoşi; mijlocirea lui să ne ajute să ne ispăşim păcatele şi să mergem cu uşurinţă pe calea mântuirii. Prin Domnul nostru Isus Cristos…