26 OCTOMBRIE

FERICITUL BONAVENTURA DIN POTENZA
Preot, 1651-1711

Bonaventura s-a născut în anul 1651 la Potenza (Italia). Intrând în Ordinul Minorilor Conventuali, s-a distins prin austeritatea vieţii, prin ascultare şi prin totala dăruire de sine. A fost un predicator asiduu al cuvântului lui Dumnezeu şi un slujitor neobosit al sacramentului spovezii; s-a evidenţiat mai ales prin iubirea pe care o arăta în consolarea celor închişi şi a celor condamnaţi la moarte. A murit la Ravello, lângă Amalfi, în anul 1711.

 

Rugăciune:
Dumnezeule, care în fericitul Bonaventura din Potenza ne propui un model unic de ascultare şi iubire faţă de fraţi, dovedită prin fapte, prin mijlocirea sa şi după exemplul său, fă ca şi noi, în lumina poruncilor tale, să mergem cu bucurie deplină pe calea desăvârşirii. Prin Domnul nostru Isus Cristos…