23 AUGUST

FERICITUL BERNARD DIN OFFIDA
Călugăr, 1604-1694

Dominic Peroni (Bernard din Offida) s-a născut În 1650, după ce a trecut prin alte convente, a 67 pe 7 noiembrie 1604 la Vila d’Appignano, lângă Offida, Italia. Păstoraş până în 1619 şi apoi lucrător la câmp, pe 15 februarie 1626 a intrat printre capucini în conventul din Corinaldo şi a terminat noviciatul la Camerinoia, luând numele de frate Bernard. Până în jurul anului 1647 și-a exercitat misiunea la conventul din Fermo, ca bucătar şi infirmier. rămas definitiv la Offida, desfăşurând toate sarcinile și devenind foarte cunoscut oamenilor. A murit pe 22 august 1694 la Offida. Cauza de beatificare a început târziu, în 1745, la Offida şi la Ascoli. Pius al VI-lea, pe 25 mai 1795, l-a declarat fericit.

Rugăciune:
Dumnezeule, care în iubirea faţă de Tine şi faţă de fraţi ai cuprins toate poruncile Tale, fă ca prin imitarea fericitului Bernard să ne dedicăm viaţa în slujba aproapelui, spre a fi binecuvântaţi de Tine în împărăția cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos…