Triduum Solemn în cinstea Fericitului Ieremia (Ziua a II-a)

Triduum Solemn de pregătire la Solemnitatea Fericitului Ieremia Valahul – Ziua a II-a (6 mai)

Cea de-a doua zi a Triduumului solemn de pregătire la Solemnitatea Fericitului Ieremia ne găsește în zi de luni, zi dedicată amintirii săptămânale a Fericitului Ieremia. 

Sfânta Liturghie de la ora 18.30 a acestei zile de Triduum a fost celebrată de pr. Marian Hușanu, guardianul Conventului din Onești și vice-rectorul Sanctuarului „Fericitul Ieremia”. 

La predică, pr. diacon Irimia Bejan a subliniat importanța cinstirii Preacuratei Fecioare Maria în viața noastră, după exemplul fericitului Ieremia. Totodată, părintele predicator a trecut în revistă și câteva din virtuțile Sfintei Fecioare Maria, virtuți demne de urmat de fiecare creștin.  

La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost binecuvântată și distribuită pâinea fericitului Ieremia, după care toți cei prezenți au primit binecuvântarea fericitului Ieremia, însoțită de gestul impunerii mâinilor. 

Fr. Irinel Lenghen, O.F.M. Cap. 

         Album foto: Triduum Solemn în cinstea Fericitului Ieremia – Ziua a II-a


Predica din cea de-a doua zi a Triduumului

Cristos a înviat!

Dragi frați și seminariști, iubiți credincioși și cinstitori ai Fericitului Ieremia, continuăm și în această seară să-l cunoaștem pe fratele nostru român Fericitul Ieremia și să descoperim iubirea pe care a avut-o față de Sfânta Fecioară Maria, față de Măicuța Noastră, așa cum o numea Fericitul Ieremia.

Era un frate capucin îndrăgostit cu adevărat de Dumnezeu. Pentru el iubirea lui Dumnezeu se concretiza în iubirea pentru Isus Răstignit și pentru Sfânta Fecioară Maria. Cuvântul lui de încurajare pentru frații săi, dar mai ales pentru credincioșii laici, și pe care ni-l adresează și nouă în acest moment, este acesta: ,,să ne bizuim pe sângele lui Isus Cristos, vărsat pentru noi, și să ne încredem în Sfânta Fecioară Maria, care este Măicuța Noastră.

Iată dragi seminariști, iubiți credincioși: Fericitul Ieremia ne încurajează și pe noi cu aceste cuvinte. Să ne încredem în Isus Cristos, să ne încredem în iubirea Lui adevărată, iar iubirea lui adevărată a fost revărsată asupra noastră, s-a vărsat, a curs de pe cruce pentru fiecare om de pe acest pământ; datorită acestui sacrificiu El ne-a deschis Paradisul, iar Sfânta Fecioară Maria a cooperat și ea pentru acest plan de mântuire dăruit de Dumnezeu Tatăl.

Fericitul Ieremia a fost un bun ,,Mariolog”: el vorbește despre virtuțile Preacuratei cu atâta fervoare încât, cine îl asculta, chiar dacă era preot sau credincios laic, în sufletul lui se aprindea o flacără vie care făcea să se încredințeze cu toată ființa în mâinile Mamei Cerești.

El ne invită să-i urmăm virtuțile Măicuței Noastre. Să urmăm virtutea umilinței, pentru că prin această virtute Dumnezeu a făcut-o pe Sfânta Fecioară Maria atât de mare. Să urmăm virtutea ,,curăției Sale”, adică o viață cu totul dăruită lui Dumnezeu, iar această virtute a făcut-o strălucitoare în lumina Duhului Sfânt. Să urmăm virtutea Simplității ei, pentru care Sfânta Fecioară Maria a fost numită slujitoarea Domnului. Să urmăm ,,spiritul său de sacrificiu” datorită căruia este declarată Regina îngerilor și Regina Oamenilor.

Sfânta Fecioară Maria este Regina noastră: iată dragi seminariști dragi credincioși, doar câteva virtuți pe care Fericitul Ieremia, astăzi, ne îndeamnă și pe noi să le punem în practică în viața noastră.

Virtutea simplității, a umilinței, a spiritului de sacrificiu, ne ajută să fim mai buni, ne ajută să-l descoperim pe Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră. Aceste virtuți au ajutat-o pe Sfânta Fecioară Maria să accepte voința lui Dumnezeu în viața ei. De aceea, dragi credincioși, să ne punem toată încrederea în Sfânta Fecioară Maria, pentru că Ea ne vine în ajutor, așa cum Fericitul Ieremia și-a pus încrederea în Măicuța Noastră, iar aceste virtuți: umilința, simplitatea, curăția, prudența, dar mai ales spiritul de sacrificiu, l-au condus pe fratele Ieremia pe drumul de sfințenie. 

Fericitul Ieremia vorbea despre Sfânta Fecioară Maria nu numai din doctrina teologică Mariană ,ci vorbea din experiență: El îi invita pe toți să recurgă la Ea; marinarilor le spunea: Sfânta Fecioară Maria este steaua voastră care vă conduce la loc sigur. Celor bolnavi le spunea: ,,Maria este salvarea voastră”, iar celor păcătoși le spunea: ,,Sfânta Fecioară este avocata și speranța voastră”, pentru că Măicuța Noastră este pentru toți Doamnă și Regină. 

Sfânta Fecioară Maria, Măicuța Noastră, este salvarea noastră, este avocata și speranța noastră. De multe ori în viață avem nevoie de cineva care să ne apere să ne salveze, să ne aducă speranță, iar Fericitul Ieremia ne arată cine este avocata noastră, cine este speranța, cine este salvarea noastră… e Măicuța Noastră….e Sfânta Fecioară Maria.

O devoțiune zilnică în cinstea Sfintei Fecioară Maria și la care îi îndemna pe toți frații călugări și pe credincioșii laici, și la care ne îndeamnă și pe noi astăzi, este să recităm în fiecare dimineață de trei ori ,,Salve Regina” pentru convertirea acelora care trăiesc în păcatul de moarte; la amiază alte trei ,,Salve Regina” pentru cei care se află în agonie, în suferință; iar seara, alte trei ,,Salve Regina” pentru alinarea celor din purgatoriu.

Dragi frați, dragi seminariști și credincioși, Fratele Ieremia este un model de urmat pentru toți creștinii, pentru că și noi suntem chemați să ne rugăm pentru convertirea acelora care sunt și trăiesc în păcatul de moarte, și sunt multe aceste persoane; să ne rugăm și pentru cei care sunt în suferință trupească; de aceea, rugăciunea are un rol important în viața noastră, ne ajută să trecem peste dificultățile de zi cu zi și să înțelegem și să acceptăm voința lui Dumnezeu în viața noastră.  

Așa cum am văzut și am observat, devoțiunea Fericitului Ieremia față de Sfânta Fecioară Maria a fost una foarte mare, una extraordinară, și datorită acestei devoțiuni a avut acest privilegiu de la Dumnezeu de o vedea pe Măicuța sa.

Într-o noapte, se pare că în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când nu se mai auzea nici cel mai mic foșnet de haine și totul era cufundat în tăcere, Fratele Ieremia intră în capela infirmeriei, sărută cu devoțiune pardoseala și făcând o profundă îngenunchiere înaintea lui Cristos din Preasfântul Sacrament. După câteva ore de contemplare, recită cu un adevărat spirit de credință rugăciunea ,,Tatăl nostru”. După ce a terminat rugăciunea Tatăl nostru a început să se roage Sfintei Fecioare Maria. În sfârșit, în această capelă semiobscură apăru o fină rază de lumină, care se transformă repede într-o minunată strălucire, în care ,,Mama lui Isus, purtându-și Fiul în brațe, se revelă umilului frate în toată frumusețea sa.

Era înveșmântată într-o mantie candidă, presărată cu stele, mai strălucitoare decât soarele, dar nu-l orbea pe fratele Ieremia care, în genunchi cu brațele deschise și cu o bucurie de nedescris pe față, îmbătat de atâta lumină, nu îndrăznea să-și deschidă ochii. După câteva momente fratele Ieremia căzu pe brânci. Își pierdu uzul simțurilor și se simți chemat de o voce melodioasă… adică de Sfânta Fecioară Maria… PRIVEȘTE-MĂ!… la care fratele Ieremia îi răspunde… Nu pot, Doamna mea, nu pot, pentru că simt că sufletu-mi iese din trup… dar din nou răsună vocea Sfintei Fecioare Maria, cu tonul unei porunci pline de Iubire spunându-i: Ridică-te, îți dau forța de a mă putea privi! Fratele Ieremia își înălță lent capul, își deschise ochii și o privi cu o reverență nespusă. Apoi cu cea mai mare simplitate și împins de o încredere mai mult decât firească, îi spuse: Doamna mea, tu ești regină și nu porți coroană?… iar răspunsul Sfintei Fecioare Maria …Coroana mea este acest Fiu al meu…adică Isus Cristos.     

Această viziune a durat câteva momente, dar dacă ar fi durat mai mult, spunea fratele Ieremia, „sufletul meu s-ar fi separat de trup”.    

Răspunsul Sfintei Fecioare Maria ,,Coroana mea este Fiul meu”, adică Isus Cristos: pentru Maria coroana este Isus Cristos… bogăția cea mai mare pe acest pământ este Isus Cristos care a murit din iubire pentru noi și ne-a dăruit mântuirea. Dragi părinți, care este coroana voastră, bogăția voastră pe acest pământ dăruit de Dumnezeu? Oare nu copiii pe care El vi i-a dăruit?

Această apariție a Sfintei Fecioare Maria a aprins și mai mult iubirea fratelui Ieremia față de cei săraci, față de cei marginalizați, față de cei bogați, față de toți oamenii, indiferent de categoria socială din care făceau parte. În inima lui s-a aprins acea iubire adevărată care l-a ajutat să primească și să accepte voința lui Dumnezeu în viața lui.

Dragi seminariști, dragi credincioși, Fericitul Ieremia ne îndeamnă să ne rugăm, să ne încredințăm mijlocirii Măicuței noastre, care este speranța noastră, este avocata noastră, care este salvarea noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele nostru Ieremia, care este alături de noi, ne arată drumul spre sfințenie și mijlocește pentru toate problemele noastre.

Cristos a înviat!

Lasa comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.