Oferta educațională a Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” pentru anul școlar 2014-2015 (24 mai 2014)

Oferta educațională a Liceului Teologic
„Fericitul Ieremia” pentru anul școlar 2014-2015

Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” din Onești funcționează într-o clădire modernă din apropierea Sanctuarului Fericitul Ieremia, care aparține Fraților Capucini. Liceul asigură elevilor, băieți și fete, pe lângă pregătirea intelectuală corespunzătoare, o educație morală, religioasă și civică în spiritul Evangheliei.

Deși urmărește realizarea obiectivelor culturale și educaționale specifice oricărei școli, liceul teologic se caracterizează prin obiective educaționale proprii. Educația se prezintă ca educație creștină în care asimilarea culturii are loc în lumea credinței.

Elevii liceului beneficiază de ajutorul tuturor profesorilor, în mod special beneficiază de sprijinul preoților care acordă asistență spirituală și care veghează și ocrotesc sănătatea morală și spirituală a elevilor.

Liceul are ca patron spiritual pe fericitul Ieremia și funcționează sub protecția și supravegherea Fraților Minori Capucini și a Episcopiei Romano-Catolice de Iași.

Oferta educațională pentru anul școlar 2014-2015 cuprinde două clase a IX-a:

– 1 clasă a IX-a – 28 de elevi, cu profil teologic, specializare teologie romano-catolică;

– 1 clasă a IX-a – 28 elevi, cu profil teologic, specializare teologie-engleză intensiv.

În clasa cu specializare teologie romano-catolică sunt și elevi seminariști, care sunt formați pentru viața consacrată ca preoți și frați călugări ai Ordinului Fraților Minori Capucini.

Planul cadru de învățământ prevede discipline ale trunchiului comun obligatorii tuturor liceelor, indiferent de filieră și profil, la care se adaugă curriculumul diferențiat.

Probele de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a:

– disciplina religie romano-catolică – pentru toți candidații;

-disciplina limba engleză – doar pentru cei care solicită înscrierea pentru  clasa cu specializarea teologie-engleză intensiv.

Pentru disciplina religie romano-catolică, probele de aptitudini constau în verificarea cunoștințelor elementare din Mica Biblie și Catehism. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI – 2014 

22-23 mai 2014 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini;         

26-27 mai 2014 – înscrierea pentru probele de aptitudini;

28-30 mai 2014 – desfășurarea probelor de aptitudini;    

2 iunie 2014 – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor;

3 iunie 2014 – afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor;

20 iunie 2014 – actualizarea listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați;

4 iulie 2014 – validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ;    

7 iulie 2014 – ridicarea fișelor de înscriere, de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini pentru a participa la repartizarea computerizată.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA PROBELE DE APTITUDINI – 2014 

Cuprinde următoarele acte:

 • anexa fișei de înscriere (se ia de la școala de proveniență);
 • certificatul de naștere (original și copie);
 • carte de identitate (original și copie);
 • fișa medicală, adeverința medicală și avizul epidemiologic eliberate de medicul școlar sau medicul de familie;
 • recomandare scrisă din partea părintelui paroh de unde aparține candidatul;
 • declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul de Ordine Interioară al școlii și că sunt de acord să îl respecte (se va completa în momentul înscrierii, după prezentarea Regulamentului).

TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI – 2014      

Mica Biblie:

 1. Dumnezeu – creatorul lumii (zilele creației, crearea omului)
 2. Păcatul primilor oameni – consecințe
 3. Perpetuarea păcatului (Cain și Abel, turnul Babel, potopul)
 4. Abraham – părintele credinței (chemarea lui Abraham, încercarea credinței acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduința primită de la Dumnezeu)
 5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob
 6. Chemarea lui Moise (nașterea și copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)
 7. Viața și activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea și nașterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)
 8. Nașterea și copilăria lui Isus (Buna Vestire, nașterea Domnului, prezentarea la templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viața la Nazaret)
 9. Parabola fiului risipitor
 10. Parabola samariteanului milostiv
 11. Cina cea de Taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea sfintei Euharistii). Procesul și moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, pătimirea, răstignirea, îngroparea lui Isus)
 12. Învierea și înălțarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos
 13. Coborârea Duhului Sfânt și viața primelor comunități creștine
 14. Convertirea sfântului Paul.

Bibliografie: Mica Biblie – Istoria sacră a Vechiului și Noului Testament -, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.          

Catehism: 

 1. Despre Simbolul Credinței
 2. Despre Poruncile lui Dumnezeu
 3. Despre Poruncile Bisericii
 4. Despre Sacramente
 5. Despre Rugăciune
 6. Despre păcat
 7. Despre virtuți
 8. Rugăciunile cele mai importante

Bibliografie: Catehismul Romano – Catolic (Catehismul Mic), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.          

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul liceului: 0234/321630 sau de la părintele Cristinel Ghiurca, directorul liceului, telefon: 0754419306.

Frații capucini

 

Lasa comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.