Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…            

Ant: Domnul Isus spune: „Cel care face voia Tatălui meu, acela îmi este și frate, și soră, și mamă”.                

V: Roagă-te pentru noi, Fericite Ieremia.  

R: Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

V: Să ne rugăm:  

Dumnezeule, Părinte îndurător, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tău în slujirea și totala dăruire de sine pentru frații săi, ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplul și mijlocirea lui, să conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicată de Sfânta Evanghelie, adică a umilinței și a carității. Prin Cristos, Domnul nostru.         

R: Amin.