10 OCTOMBRIE

Sfinţii Daniel şi însoţitorii săi
Martiri

În anul 1227 şapte fraţi franciscani au plecat ca misionari ai Evangheliei printre musulmani. Ajunşi în Maroc, au început să vestească numele lui Cristos. Fiind aruncaţi în închisoare şi forţaţi să abandoneze credinţa prin promisiuni şi ameninţări, au rezistat cu tărie; din acest motiv au fost condamnaţi la moarte prin decapitare. Trupurile lor, culese cu pietate de creştini, au fost îngropate la Ceuta.

Rugăciune:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care, sfântului Daniel şi însoţitorilor săi le-ai oferit mărirea de a se jertfi pentru Cristos, vino în ajutorul slăbiciunii noastre omeneşti, pentru ca să putem fi tari în credinţă, aşa cum ei s-au dovedit a fi eroi în a-şi da viaţa pentru tine. Prin Domnul nostru Isus Cristos…