14 IULIE

Sfântul Francisc Solano
Preot, 1549-1610

S-a născut la Montilla, în Spania, în 1549. A intrat să facă parte din Ordinul Fraţilor Minori şi devenind preot, s-a dedicat cu rodnicie predicării. Înflăcărat de râvnă, a cerut să meargă în misiune la indigenii din America de Sud. A desfăşurat o intensă acţiune apostolică îndeosebi la Lima, în Peru, şi la Tucuman, în Argentina. Îi atrăgea pe indigeni la credinţă prin exemplul vieţii şi prin iubire evanghelică. A luat apărarea indigenilor împotriva asupririi din partea cuceritorilor. Sfârşit de trudă şi pocăinţe, a murit la Lima la 14 iulie 1610.

Rugăciune:
Dumnezeule, care, prin lucrarea apostolică a sfântului Francisc Solano, ai condus în Biserică numeroase popoare din America, prin meritele şi mijlocirea sa, atrage inimile noastre la tine şi deschide către ascultarea credinţei toate popoarele care încă nu te cunosc. Prin Domnul nostru Isus Cristos…