14 IANUARIE

Fericitul Odoric din Pordenone
Preot, 1265-1331

S-a născut la Villanova di Pordenone (Italia) în anul 1265. A devenit preot în Ordinul Franciscan și a îmbinat austeritatea exemplară a vieții cu râvna neobosită pentru mântuirea sufletelor. A fost unul din primii misionari ai Ordinului: mai întâi a mers în Asia Mică și, mai apoi, printre tătari, chinezi și indieni, convertind pe foarte mulți la credința în Cristos; a meritat să fie numit apostolul chinezilor. Întors în Europa pentru a merge să-i prezinte papei situația misiunilor printre necredincioși, a murit la Udine în anul 1331.

Rugăciune:
Dumnezeule, care, prin râvna apostolică a fericitului Odoric, ai condus în Biserica ta multe popoare ale Orientului, prin mijlocirea lui, ajută-ne să rămânem tari în credință și să trăim în speranța Evangheliei, pe care el a predicat-o. Prin Domnul nostru Isus Cristos.