"Pe urmele sfinților"

 

În ziua de 26 iunie 2014, la editura Magic Print din Onești, vedea lumina tiparului prima lucrare completă în limba română cuprinzând viețile sfinților, fericiților, venerabililor și slujitorilor lui Dumnezeu aparținând Ordinului Fraților Minori Capucini, în traducere din limba italiană.
În rândurile următoare vă prezentăm textul de prezentare pe care fr. Leon Budău, coordonatorul acestei ediții în limba română, l-a scris cu ocazia apariției lucrării.
 
   
După 30 de ani... cu ochii ațintiți spre cer  
   
La 30 octombrie 2013, la încheierea Anului Ieremian, cu ocazia Aniversării a 30 de ani de la beatificarea Fericitului Ieremia și a 5 ani de la întoarcerea osemintelor sale în țara natală, am amintit cuvintele Sfântului Părinte, adresate, în limba română, celor veniți în Piața „Sfântul Petru” pentru marele eveniment al beatificării:  
   
„Adresându-mă vouă, românilor, în limba voastră, mă bucur că ați cerut să fie așezată pe candelabru această făclie aprinsă. Voi ați descoperit mesajul lui și v-ați unit în jurul persoanei lui, care sintetizează și exprimă tradiția voastră creștină și aspirațiile voastre. În istoria voastră de două milenii atât de bogată, cu atâtea valori de credință, Ieremia este primul român care a fost oficial ridicat la gloria altarelor” (Sf. Ioan Paul al II-lea, 30 octombrie 1983).  
   
Fratele Ieremia Valahul aparține poporului român și face parte deopotrivă din ceata numeroșilor sfinți și fericiți care au trăit Regula sfântului Francisc din Assisi în cadrul Ordinului Fraților Minori Capucini.  
   
Sanctoralul de față este o traducere realizată după ediția în limba italiană, îngrijită de pr. Costanzo Cargnoni, OFMCap, și cuprinde o listă mai lungă a confraților noștri: sfinți, fericiți, venerabili, slujitori ai lui Dumnezeu, care, în diferite epoci și în diferite părți ale lumii, s-au evidențiat ca adevărați slujitori, păstori înțelepți, evanghelizatori luminați, asceți riguroși, martiri neînfricați care au pecetluit cu sângele lor mărturisirea credinței, conștienți și responsabili față de darul primit, urmând îndemnul: „Fiți sfinți, căci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 19,2).  
Când Domnul a spus: „Fiți sfinți”, nu s-a adresat doar ucenicilor săi, ci nouă, tuturor oamenilor, pentru că sfințenia este o vocație a fiecăruia, indiferent de starea de viață.  
   
E mare nevoie astăzi de „credința dată sfinților” (Iuda 3), pentru a depăși întunericul și oboseala în credința noastră, pe cărările atât de întortocheate ale acestei lumi.  
   
Viața pilduitoare a sfinților, statornicia și tăria lor în credință, caracterul hotărât pe calea binelui și a dreptății, bunătatea inimii și râvna dragostei, umilința și abandonarea în voința lui Dumnezeu, perseverența în rugăciune, ne îndeamnă să nu ne oprim la lumea aceasta, să nu ne pierdem în această autosuficiență, ci să căutăm desăvârșirea. Prin viețile lor, fiecare dintre ei ne spune: „Fiți imitatorii mei, așa cum eu sunt al lui Cristos”(1Cor 11,1).  
   
Un gând de mulțumire îndrept către cei care au dăruit din timpul lor și au aderat, împreună cu mine, la acest proiect al traducerii Sanctoralului, atât traducătorilor, cât și corectorilor.  
   
Părintele nostru, Sfântul Francisc, Fericitul Ieremia și întreaga ceată de sfinți să răsplătească eforturile și munca tuturor colaboratorilor, mijlocind haruri de pace și bine!  
   
Fr. Leon Budău, O.F.M. Cap.
Coordonatorul lucrării 
 
   
Mai jos vă prezentăm o previzualizare a lucrării, iar cei interesați pot găsi cartea la Sanctuarul "Fericitul Ieremia" din Onești sau la fr. Leon Budău, tel. 0721 862 863 (Orange).  
   

 
   
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39