Duminica a XX-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 15,21-28): „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este chinuită cumplit de diavol”. O femeie canaaneană strigă astfel la Isus, care nu îi răspunde nici un cuvânt, în timp ce discipolii se arată deranjați de rugăciunea ei repetată și stridentă. Acestora, Isus le explică de ce nu îi răspunde acelei femei: „Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel”. Însă femeia vine și se prosternă în fața lui, spunându-i: „Doamne, ajută-mă!” El îi răspunde și ei: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței”. Femeia nu se supără, și răspunde: „Da, Doamne, dar și cățeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!” Atunci Isus îi zice: „O, femeie, mare este credința ta! Să fie cum vrei tu”. Și, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.  
   
Alegoria:  
Alegoria este sensul profund care trebuie căutat în spusele și faptele din evanghelie. Matei prezintă un fapt și câteva spuse care conduc la multe reflecții, dar noi vom evidenția numai una: o femeie păgână se roagă cu "mare credință", după cum o spune însuși Isus, care l-a numit, în schimb, pe discipolul său, Petru, "om cu puțină credință". Unui centurion roman și păgân, care l-a rugat să-i vindece sluga, Isus i-a mărturisit că "la nimeni în Israelul nu a găsit o credință atât de mare" (Mt 8,10). Centurionul locuia la Cafarnaum, patria adoptivă a lui Isus, unde a înfăptuit multe minuni și a rostit multe discursuri; cu toate acestea, Isus spune: "Și tu, Cafarnaum, oare vei fi înălțat până la cer? Până în iad te vei prăbuși!" (Mt 11,23). Femeia canaaneană venea de la porțile Tirului și Sidonului, orașe păgâne, și totuși Isus spune: "De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon" decât pentru fiii Casei lui Israel. (Mt 11,22). În ținut păgân, Isus o vindecă pe fiica canaaneenei, datorită "credinței sale mari"; la Nazaret, patria sa, Isus nu a putut să înfăptuiască multe minuni pentru că - ne spune Marcu - "se mira de necredința lor" (Mc 6,6). Ne pun pe gânduri cuvintele lui Isus: "vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăția cerurilor împreună cu Abraham, Isaac și Iacob, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul din afară" (Mt 8,11-12).  
   
Morala:  
Episodul ne îndeamnă să nu ne facem iluzii dacă de nefinim "creștini nepracticanți". Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul lui Israel, față de care El - Dumnezeu - a rămas mereu fidel; ba mai mult, s-a coborât din cer și a venit pe pământ în mod exclusiv pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Israeliții erau "fiii", păgânii erau "cățeii". Chiar și apostolii trebuiau să nu predice și să nu facă minuni decât în ținuturile locuite de israeliți. Însă, când aceștia l-au refuzat pe Cristos, "cățeii" au devenit moștenitorii Împărăției, iar evanghelia a fost predicată "la toată creatura". Dar Împărăția devine cu adevărat a noastră, cu condiția să credem, să pimim botezul și să împlinim poruncile. Simplul fapt de a ne fi născut în familii creștine, de a fi fost botezați, de a fi rude de preoți sau călugări, nu este suficient pentru mântuire fără angajarea personală, formată din fapte concrete și nu doar din cuvinte!
   
Anagogia:  
Anagogia reprezintă invitația de a ne înălța de la statutul de "căței" la statutul de fii, locuitori și cetățeni ai Împărăției și concetățeni ai sfinților. Aceasta este vocația la care Dumnezeu a chemat nu doar poporul Israel, ci pe toți oamenii din lume. Privind la acest proiect, omul trebuie să se angajeze cu toate puterile proprii în realizarea lui, pentru că nimic nu este automat sau garantat.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39