Duminica a XXX-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 22,34-40): Auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, iar unul dintre ei, învățat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: „Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?” El i-a zis: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.  În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea și Profeții”.  
   
Alegoria:  
Un învățat al Legii îi adresează Învățătorului o întrebare, nu pentru că nu cunoaște Legea ci pentru a-l pune la încercare pe Învățător, nu pentru a vedea dacă era demn de acest nume, ci pentru a găsi un motiv ca să îl acuze și să îl condamne. Isus îi oferă această satisfacție, așa cum face de obicei. Aceasta este veșnica pretenție a inteligenților de a-i asupri pe cei înțelepți, a celor răi de a-i chinui pe cei buni. Isus este înțelepciunea lui Dumnezeu, care îi pune la punct în mod sistematic pe adversarii săi, și a promis aceasta chiar și celor care-l urmau: Eu vă voi da grai și înțelepciune cărora nici unul dintre potrivnicii voștri nu le va putea rezista și nici răspunde (Lc 21,15). Episodul este și o alegorie a unui fenomen foarte răspândit astăzi: mulți "se prefac" că nu știu - de exemplu - ce este iubirea și cum se exprimă în mod adecvat.  
   
Morala:  
Un om din zilele noastre ar crede că primele două porunci sunt "să nu ucizi și să nu furi", deoarece mulți consideră că sunt suficiente acestea pentru a fi în regulă. În schimb, creștinul adevărat este acela care nu numai că nu face răul, dar face și binele cu iubire. Învățatul Legii întreabă care este prima și cea mai importantă dintre porunci, și descoperă că nu se poate vorbi despre cea dintâi fără a face referință și la o a doua, pentru că sunt de nedespărțit: de fapt, nu îl putem iubi pe Dumnezeu fără să îl iubim și pe aproapele, nici nu îl putem iubi pe aproapele fără să îl iubim - cel puțin în mod inconștient - și pe Dumnezeu. La judecara finală nu vom fi întrebați dacă nu ucis sau  am furat, ci vom fi întrebați dacă am iubit. Și, în mod straniu, nu vom fi întrebați dacă dacă l-am iubit pe Dumnezeu, ci dacă l-am iubit pe aproapele, aproape inversând ordinea primelor două porunci. Totuși, Isus învață că iubirea față de aproapele este adevărată dacă "se aseamănă" cu cea dintâi, cu iubirea față de Dumnezeu. Deseori oamenii fac confuzie, numind iubire ceea ce este egoism, uitând că iubirea față de Dumnezeu este altruistă. Deseori se spune că inimii nu i se poate porunci, și se concluzionează că iubirea nu poate fi comandată. Însă altruismul cere întotdeauna capacitatea de sacrificiu, iar acesta necesită un exercițiu de voință, față de care se poate și trebuie să se comande. Însă este necesar să punem mereu suflet, pentru demnitatea lui Dumnezeu și a semenilor noștri. Dumnezeu trebuie iubit din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul; iar aproapele trebuie iubit așa cum am vrea noi înșine să fim iubiți: nu cu răceală, nu cu detașare, nu din obligație. Trebuie să știm să îl vedem pe Dumnezeu în ceilalți, mai mult, să știm să îi vedem pe ceilalți în splendoarea divină. Dacă am vedea un vabagond sau un om al străzii în momentul în care ar trebui să părăsească această lume, aflat în harul sfințitor, l-am vedea imediat strălucind ca o stea pe cer!
   
Anagogia:  
Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Spune-mi cum iubești ca să-ți spun cine ești. Felul în care iubim și obiectul iubirii ne arată dacă ne asemănăm cu Dumnezeu. Iubirea adevărată îl îridică pe om la înălțimi sublime. Ceea ce uneori se consideră iubire, de fapt nu este iubire, și poate să îl coboare pe om până la stadiul de bestie. Omul trebuie să cunoască vocația sa și nu poate greși în acest aspect.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39