Duminica a XXXI-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Mt 5,1-12): Liturgia din această duminică ne propune faimosul "discurs de pe munte" (propus și în Duminica a IV-a de peste an). Isus urcă pe munte însoțit de o mare mulțime, se așază și proclamă fericirile, în timp ce discipolii săi se apropie de el: „Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor.  Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați.  Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate  pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire.  Fericiți cei curați la inimă,  pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății,  pentru că a lor este împărăția cerurilor.  Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră mare este în ceruri; căci așa i-au persecutat pe profeții dinaintea voastră.”

 
   
Alegoria:  
Fericirile conțin câteva alegorii semnificative: 1) Isus urcă pe munte la fel ca Moise pe muntele Sinai, pentru a proclama legea cea nouă; 2) numai muntele poate invita la dezlipirea de pământ și înălțarea către Dumnezeu; 3) a se așeza înainte de a vorbi mulțimii este gestul Învățătorului care vorbște discipolilor.  
   
Morala:  
Isus proclamă pe munte o nouă lege, care nu o abolește dar o presupune pe cea de pe Sinai. Noua lege nu este făcută din porunci ci din îndemnuri care conduc la fericire, adică la bucuria adevărată, prin imitarea lui Isus în sărăcia sa totală, în blândețe, în milostivire, puritate, spirit de pace, de răbdare și de suportare. Înainte de a fi lege pentru ceilalți, fericirile sunt autoportretul lui Isus, ca o invitație la a adera la El, cel "blând și smerit cu inima". Blândețea și umilința sunt baza "muntelui virtuților", a cărei culme este iubirea, scopul ultim al moralei, al asceticii și al misticii. Legea lui Cristos este pentru noua și veșnica alianță, care nu admite alte legi în viitor, nici pe cele mai perfecte și sfinte. Concluzia fericirilor îi aseamăn pe discipolii lui Isus cu profeții; discipolii - care devin astfel prin respectarea fericirilor - sunt noii "profeți" ai Împărăției lui Dumnezeu, care vorbesc în locul lui Dumnezeu (pros-femì) prin comportamentul lor ideal: nu degeaba Isus, imediat după acestea, îi numește pe ucenici sarea pământului și lumina lumii. Însă, în calitate de profeți, ei vor fi persecutați de cei care vorbesc limba satanei, insultând, mințind, spunând tot felul de rele împotriva lor și săvârșind faptele satanei, chiar și uciderea lor. La fiecare macarism (makàrioi=fericiți) Isus asociază o promisiune și o recompensă, (‘o misthòs), printre care aceea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, vederea lui Dumneezeu și primirea Împărăției cerurilor. Și aceasta începând de astăzi, pentru că Isus - folosind două verbe semnificative - ne invită să ne bucurăm și să ne veselim (chaìrete kaì agalliàsthe) încă de pe acum.
   
Anagogia:  
Urcarea pe munte este anagogia trupului, trecerea de la legea mozaică la aceea a lui Cristos; este anagogia spiritului, pentru că se trece de la o lege pentru imperfecți la o lege pentru perfecți. De fapt, se trece de la porunca de a nu ucide, de a nu fura și de a nu săvârși adulterul la invitația de a fi blânzi, generoși și curați.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39