Duminica a XXVII-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 21,33-43): Parabola evanghelică propusă de liturgia acestei duminici ne vorbește despre stăpânul unei vii care trimite mulți reprezentanți de-ai săi pentru a aduna roadele de la viticultori, care, însă, îi ucid pe toți, unul după celălalt, și îl ucid până și pe fiul stăpânului. Isus întreabă mulțimea: "Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori?" Toți răspund: "Pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit." Isus conclude: "Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite."  
   
Alegoria:  
Nu este prima dată când Isus, la sfârșitul parabolei, întreabă ceva pe cei prezenți, și aceștia răspund cu multă simplitate, fără să își dea seama că răspunsul lor conține propria condamnare. Ei se lasă prinși pe picior greșit de Isus: nu intuiesc imediat "morala fabulei" - așa cum s-ar spune - care este direcționată împotriva lor, și prin răspunsul lor se judecă pe ei înșiși și se condamnă singuri. Parabola din această duminică reprezintă:
1) mai ales o privire retrospectivă asupra istoriei Poporului ales până la venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Stăpânul viei este Dumnezeu, via este religia ebraică, viticultorii sunt evreii; slujitorii sunt profeții; fiul stăpânului este Isus. Evreii i-au ucis pe profeți și l-au ucis și pe Fiul lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu și-a ales un alt popor din lumea întreagă, care va produce roade în via Domnului prin intermediul operelor de sfințire. Această interpretare reiese din cuvintele lui Isus: "Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi";
2) dar parabola are și o valență actuală și perenă, după cum vom vedea.
 
   
Morala:  

Am explicat diferitele alegorii ale parabolei, privind la Vechiul Testament. Însă parabola se aplică și fiecărui om, "viticultor al lui Dumnezeu", care trebuie să producă roade de fapte bune, în timp ce uneori produce roade însângerate și ajunge să îl excludă din propria viață pe Isus Cristos și Biserica sa. Asemenea profetului Natan lui David, Isus îmi spune mie, poate și ție: "Tu es ille vir", tu ești acel om care l-ai uics pe cel nevinovat (2Sam 12,7)! După citirea acestei parabole fiecare om trebuie să se convingă de faptul că este un vitivultor al lui Dumnezeu, căruia trebuie să îi dea socoteală, cu riscul de a fi dezmoștenit de către Stăpân, care este Dumnezeu. Aceasta o poate face Dumnezeu fie cu fiecare om în parte, fie cu un popor întreg, după cum ne-o arată persecuțiile recente, care - deși nu lovesc în cei păcătoși - sunt mereu provocate de păcat. Însă este necesar să facem o reflecție ulterioară: deși finalul parabolei vorbește de "roade", miezul problemei, sau al parabolei, nu sunt roadele. Isus nu spune că via nu aduce roade, ci dimpotrivă, ne face să ne gândim că aduce chiar multe roade, de vreme ce viticultorii vor să devină prorpietarii lor, nu doar ai roadelor, ci chiar ai viei, ucigându-l pe fiul stăpânului, moștenitorul legitmi al viei. Astfel, miezul problemei este dorința de a deveni stăpâni peste ceea ce îi aparține lui Dumnezeu, acțiuonând împotriva lui Dumnezeu, sau fără Dumnezeu. Aceasta înseamnă că binele trebuie făcut pentru slava lui Dumnezeu și niciodată împotriva lui Dumnezeu, sau fără Dumnezeu. Și mai rău este a face răul, trăind cu iluzia de a deveni stăpâni ai bunurilor lui Dumnezeu, asemenea acelora care ucid pentru a primi răsplata paradisului. Dumnezeu se răzbună!...

   
Anagogia:  
Pot fi uciși profeții și Fiul, dar nu și Stăpânul, care "va veni", după cum spune Isus. Anagogie înseamnă și să ne gândim la socoteala pe care va trebui să o dăm, mai devreme sau mai târziu, în fața Stăpânului viei, al universului, al umanității, al fiecărui om.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39