Duminica a XXVIII-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 22,1-14): un rege distruge cetatea în care prietenii săi refuză să vină la nunta fiului său și îi ucid pe aceia care au mers să îi invite. În locul lor, regele îi invită pe cei săraci, numai să se umple sala; dar unul din acești săraci nu are haină de nuntă, motiv pentru care este legat și aruncat în întuneric.  
   
Alegoria:  
Regele este Dumnezeu, fiul este Isus, invitații sunt evreii, care nu acceptă invitația la nunta Fiului lui Dumnezeu și îi ucid pe profeții care merg să îi invite. Săracii invitați în locul lor sunt păgânii, de la care regele cere să aibă măcar haină de nuntă.  
   
Morala:  
Parabola din această duminică este o nouă versiune a ceea ce a spus Isus duminica trecută prin parabola viticultorilor ucigași. Aceasta din urmă era mai credibilă decât cea de astăzi, care apare total absurdă: 1) nu este de crezut că prietenii regelui refuză - de comun acord - să participe la nunta fiului; 2) este puțin probabil ca regele să se supere atât de tare încât să își trimită trupele pentru a distruge cetatea lor; 3) nu este credibil ca orbii, șchiopii sau săracii să fie "constrânși" să intre în sala palatului regal; 4) nu se poate accepta ca un sărac să fie legat la mâini și la picioare și aruncat în întuneric pentru simplul fapt de a nu fi avut haină de nuntă.
Și totuși, aceste lucruri "incredibile" s-a petrecut și continuă să se întâmple în fiecare zi. Această parabolă are un caracter profund istoric: evreii, poporul ales de Dumnezeu, a refuzat aproape în masă ca să accepte întruparea Fiului lui Dumnezeu și i-au ucis pe profeții care - în fiecare epocă - veneau și îi invitau. Însă parabola din această duminică, asemenea celei de duminica trecută, are și o valență actuală, universală și perenă. De fapt, chiar și după nunta Fiului lui Dumnezeu cu omenirea, majoritatea oamenilor continuă să nu creadă și să nu participe la bucuria acestui eveniment cosmic, care implică cerul și pământul. Pentru că nu este vorba numai de o sărbătoare, de un prânz, ci despre refuzarea planului lui Dumnezeu care, întrupându-se, îi răscumpără și îi mântuiește; cei care îl resping sunt respinși la rândul lor, condamnați și distruși.
Haina de nuntă nu este o haină pentru a apărea eleganți, ci reprezintă schimbarea propriei stări și participarea la bucurie. Cine nu își schimbă inima, mintea, atitudinile, nu este demn de a sta în rândul sfinților, și în mod just este aruncat în întuneric, unde este plânset și scrâșnire din dinți.
Care să fie concluziile practice? Trebuie să eliminăm aceste absurdități istorice dar și teologice. Trebuie să ne simțim implicați personal în opera de asimilare pe care Dumnezeu vrea să o împlinească între el și universul întreg, sau vom fi excluși pentru totdeauna. Trebuie să ne îmbrăcăm cu Cristos și cu harul său. Trebuie să ne convingem că am fost creați pentru aceasta, și că nu există o altă posibilitate decât în Trupul mistic al lui Cristos. Înăuntru sau afară!
   
Anagogia:  
Anagogia este și planul de înălțare pe care Dumnezeu îl înfăptuiește zilnic cu fiecare om, care să îl recunoască drept Dumnezeu și să accepte să se insereze în planul său de mântuire, care este un plan de asimilare cu Dumnezeu însuși. Nu există anagogie mai înălțătoare decât aceasta!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39