Duminica a XXI-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 16,13-20): Isus îi întrebă pe ucenici despre părerea lumii cu privire la el. Pentru unii era Ioan Botezătorul, pentru alții Ilie sau Ieremia sau unul din profeți. Isus îi întreabă și pe ei ce părere au, care nu ne este făcută cunoscută. Răspunde numai Petru, care nu exprimă o părere personală, ci revelația primită din partea lui Dumnezeu: "Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu" (su eì ‘o Christòs ‘o uiòs toù Theoù toù zòntos). Însă Petru împărtășește și acceptă această revelație dacă Isus îl răsplătește rânduindu-l temelie a Bisericii, încredințându-i puteri divine, pentru că zice: "tot ceea ce vei lega pe pământ, va fi legat și în ceruri, și tot ce vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri". Și îi promite indefectibilitatea în fața puterilor răului.  
   
Alegoria:  
Este alegoric locul unde se petrece scena: în apropiere de Muntele Hermon, muntele cel mai înalt din Palestina, la granița dintre lumea păgână și cea ebraică. Cu cele trei vârfuri ale sale de aproximativ 3000 de metri, acesta este imaginea a ceea ce Isus revela cu privire la natura lui Dumnezeu, care este unul și întreit. Dumnezeu este multiplu, dar nu în felul păgânilor, pentru că este unul, exact ca Muntele Hermon cu cele trei vârfuri ale sale. Din acel munte izvorăște Iordanul, în ale cărui ape Tatăl - deja în momentul Botezului - l-a revelat pe Cristos ca Fiul al său. Acum, aproape de izvorul său, confirmă - prin revelația lui Petru - că Isus este Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu, izvorul vieții, la fel ca muntele care dă naștere Iordanului. În plus, în acele locuri se găsea Cezareea lui Filip, orașul construit de regele Irod cel Mare, ca recunoștință față de Iuliu Cezar, care îl numise "strateg" al Iudeii și al Galileii, deschizându-i strada către coroana regală pe care a cucerit-o prin forța și ambiția sa. În apropiere de acest oraș, Isus - care s-a autodefinit "blând și smerit cu inima" - obține definița care îl înalță deasupra întregii creaturi. El este Fiul lui Dumnezeu, al "Dumnezeului celui viu". Pe un alt munte - Sinai - Dumnezeu s-a autodefinit cu numele veșnic de Yahveh", cel care este, cel viu prin excelență care - asemenea Iordanului - este izvor de viață pentru toți și - asemenea Hermonului - este preaînalt, rodnic, primitor față de orice formă de viață, animală sau vegetală. În ciuda interdicției de a răspândi această revelație făcută lui Petru, ea a ajuns la urechile Marelui Preot Caiafa, punându-l pe gânduri. Atunci când îl va vedea pe Isus în fața ochilor, acesta îi va cere o confirmare: "Te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu" (katà tou Theoù tou zòntos ‘o Christòs ‘o uiòs tou Theoù). Confirmarea din partea lui Isus l-a determinat pe Caiafa să își sfâșie hainele și să îl condamne la moarte pentru blasfemie. Alte alegorii din acest pasaj evanghelic sunt cheile, "piatra" (Kèfa) și puterea de a lega și dezlega: în antichitate, a înmâna cheile unui oraș însemna a conferi autoritate asupra acestuia; piatra este simbolul stabilității; a dezlega și a lega indică puterile depline conferite lui Petru în ceea ce privește aspectul spiritual.  
   
Morala:  
Quid agas, adică ce trebuie să facem după citirea acestui pasaj evanghelic? Dacă vrem ca Isus să ne spună și nouă - cum i-a spus deja Elisabetei și Mariei - "fericit cel ce a crezut", nu trebuie decât să credem din inimă și să proclamăm cu gura că Isus este "Fiul Dumnezeului celui viu".
   
Anagogia:  
Fiul lui Dumnezeu s-a făcut fiul omului, pentru a-i face pe oameni fii ai lui Dumnezeu. Este cea mai desăvârșită anagogie, adică înălțarea și preamărirea omului.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39