Duminica a XXIX-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Matei 22,15-21): nu rareori fariseii îl provoacă pe Isus ca să îl prindă în capcană, atât prin cuvinte cât și prin atitudini, folosind toate tehnicile cele mai eficace. Cu intenția de a-l pune într-o lumină proastă în fața poporului care îl iubea, au născocit un plan pentru a-l determina să îi condamne pe aceia care nu voiau să plătească taxele - și aceștia nu erau puțini. I-au trimis, așadar, la Isus, pe proprii discipoli, însoțiți de irodieni, în fața cărora Isus nu putea spune "nu plătiți taxele". Acest grup merge la Isus, adoptând tehnica "captării atenției", pentru a-l determina pe Isus să fie de acord cu el și nu cu lumea. De fapt, îl elogiază spunând: "Știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu" etc. Abia la sfârșit îi adresează întrebarea: "este permis sau nu a da tribut cezarului?". Altcineva nu s-ar fi prins, dar Isus, cerând o monedă, îi întreabă ale cui sunt imaginea și inscripția de pe ea; iar la răspunsul "ale cezarului" Isus conclude: "Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu".

 
   
Alegoria:  
Pasajul evanghelic conține două alegorii:
1) imaginea și inscripția de pe monedă trimit direct la cezar, adică la împărat, la autoritatea civilă, la guvern. Orice imagine este o alegorie, adică trimite la altcineva. Imaginea imprimată pe o monedă nu folosea numai pentru a face publicitate fizionomie cezarului, ci indica și proprietatea, iar Isus îmbrățișează întru totul această semnificație: dacă această monedă aparține autorității, atunci trebuie să îi fie dată acesteia, dincolo de faptul în sine de a plăti taxele.
2) și cuvintele lui Isus "dați-i cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu" sunt o alegorie atunci când nu mai sunt un răspuns dat fariseilor și devin o normă pentru toți oamenii din orice perioadă istorică. Cu o asemenea expresie, Isus extinde învățătura la orice aspect al vieții fiecărei persoane, care trebuie să se simtă membri ai unei societăți civile și ai unei societăți religioase, având îndatoriri precise față de amândouă.
 
   
Morala:  
Este deja limpede învățătura lui Isus despre datoriile morale ale oamenilor față de stat și față de Dumnezeu și Biserică. Cât privește statul, Isus nu doar că învață că trebuie plătite taxele, ci și că trebuie îndeplinite orice alte îndatoriri față de societatea reprezentată de cezar, adică de autoritate. O societate bione organizată cere angajarea activă a fiecărui individ. Orice persoană care se eschivează - în orice formă - nua re dreptul de a se considera cetățean și nu are dreptul de a se folosi de bunurile comune. Cât despre Dumnezeu, sloganul folosit de Isus este o poruncă: "trebuie" să îi oferim lui Dumnezeu cult, cinste, iubire, fără să ne prefacem că îl ignorăm. O obligație morală ca aceasta va comporta, în mod inevitabil, o răsplată sau o pedeapsă, de la care nu se poate eschiva nimeni, așa cum se poate întâmpla în raporturile cu statul. Multe obligații față de Dumnezeu trec printr-o structură numită Biserică, instituită de însuți Fiul lui Dumnezeu. Rămâne, așadar, valabil - deși într-un sens lărgit - că în afara Bisericii nu este mântuire!
   
Anagogia:  
Anagogia este impulsul către înălțimi, către ceea ce este dincolo de pământ. În mod aparent obligațiile față de stat sunt numai orizontale, pământești, dar nu este așa, pentru că tot ceea ce legăm și dezlegăm pe pământ va fi confirmat în ceruri. Și obligațiile față de Dumnezeu nu se referă la un raport perpendicular om-Dumnezeu, ci aproape întotdeauna sunt și orizontale.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39