Duminica a XXIII-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 18,15-20): Isus a spus: „Dacă fratele tău greșește împotriva ta, mergi și mustră-l numai între patru ochi. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declarația a doi sau trei martori. Dacă refuză să-i asculte și pe ei, spune-l Bisericii. Iar dacă refuză să asculte și de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân și un vameș. Adevăr vă spun: Tot ce veți lega pe pământ va fi legat în cer și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Iarăși vă spun: Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo în mijlocul lor”.  
   
Alegoria:  
În acest pasaj nu este altă alegorie decât aceea de a lega și dezlega, care are valoare simbolică.  
   
Morala:  

Isus nu vorbește despre ofensele pe care persoanele hipersensibile consideră că le primesc la orice pas, ci vorbește de o "adevărată greșală împotriva ta" (amartèse eis sé), și nici de relele care vin din partea dușmanilor, ci de tot ceea ce vine "de la fratele tău" (adelfòs sou), adică de la acela care nu ar trebui să îți facă niciodată rău. Dar dacă ar fi să se întâmple așa ceva - spune Isus - amintește-ți mai întâi că este un frate tău și hotărăște-te să îl tratezi cu delicatețe și respect. Nu pune imediat mâna pe arme ca să ataci și să nu crezi că te aperi dacă vei începe să vorbești în stânga și în dreapta despre răutatea lui. Ce sfaturi, sau mai bine zis, ce imperative îți indică Isus? În primul rând: "Mergi", mișcă-te, ia tu inițiativa,  nu aștepta să vină el să îți ceară scuze. Dacă a greșit înseamnă că "șchiopătează", este slab din punct de vedere psihologic și moral. De aceea are nevoie de ajutor din partea ta, care te consideri tare, sănătos, un creștin perfect. Este posibil să te asculte și se va convinge că a greșit, și atunci îți va cere scuze, și totul s-a rezolvat; mai mult, l-ai "câștigat" (ekèrdesas) pe fratele tău, care s-a întors astfel la tine, la Dumnezeu și în comunitate, de care se îndepărtase prin păcatul său, pentru că acela care greșește împotriva unui membru al comunității, păcătuiește împotriva întregii comunități și împotriva lui Dumnezeu. Dacă, în schimb, nu te ascultă, Isus are un alt imperativ: "mai ia cu tine o persoană sau două" și încercați să rezolvați problema împreună. Dacă nu ascultă nici de aceștia, "spune-l comunității", și dacă nu va asculta nici de comunitate, "să fie pentru tine ca un păgân și un vameș". De fapt, acolo unde este comunitatea, este Isus, și este necesar să se țină cont de judecata comunității care tocmai din acest motiv se numește "creștină" (Ekklesìa). Și pentru că în mijlocul comunității este Cristos, judecata aplicată celui care nu ascultă de comunitate este definitivă și pentru Dumnezeu, deoarece ceea ce este legat sau dezlegat prin prezența lui Isus, este legat sau dezlegat și în cer. Dar ce înseamnă cuvintele "să fie pentru tine ca un păgân și un vameș"? Oare că trebuie lăsat de capul lui? Nu! Dimpotrivă, trebuie să te ocupi de el ca și cum ar fi un "câmp de misiune" care trebuie evanghelizat împreună cu comunitatea, pentru că atunci când se roagă comunitatea, chiar dacă ar fi compusă numai din două sau trei persoane, Dumnezeu ascultă orice rugăciune. Expresia "orice veți cere" apare desprinsă de întreg dacă nu i se dă semnificația celor explicate deja.

   
Anagogia:  
Adevărata anagogie, în acest pasaj evanghelic, constă în două momente: a) a te ridica și a merge, acțiune care aparține celui ofensat, fără să se închidă în sine însuși, fără a arăta superioritate și fără teama de a atinge susceptibilitatea celui care a greșit; b) a te ridica, acțiune care aparține celui care a căzut, greșind față de fratele său.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39