Duminica a XVII-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
Matei 13,44-52. Liturgia de astăzi ne propune trei parabole ale lui Isus, care aseamănă împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă într-un ogor, cu o perlă prețioasă și cu un năvod care adună pești buni și pești răi.  
   
Alegoria:  
Trei parabole, trei alegorii, adică trei moduri de a spune ceea ce nu poate fi spus, trei aspecte ale unei unice realități, care este împărăția cerurilor. Parabola comorii și a perlei sunt în mod parțial asemănătoare, deoarece ambele prezintă împărăția cerurilor ca pe ceva prețios. Însă parabola comorii ascunse în ogor pune accent pe ogor, care trebuie cumpărat pentru a deveni stăpâni ai comorii ascunse în el. Dar ce este acest ogor? Este umanitatea lui Isus, care trebuie recunoscută, este Biserica, care trebuie acceptată, este Euharistia, care trebuie crezută și primită, sunt Sacramentele, care trebuie practicate..., și pentru dobândirea cărora trebuie angajate întregul capital propriu, inteligența și sufletul. În acestea se regăsește Supremul Bine, care este Dumnezeu. Diferită este, în schimb, asemănarea împărăției cu năvodul, care reprezintă opera răscumpărătoare a lui Cristos, extinsă la toți oamenii, dar cu rezultate diferite și opuse. După cum îngerii vor aduna - la sfârșitul lumii - grâul în grânare și neghina în gheenă, tot astfel vor aduna peștii buni și pe cei răi - adică oamenii drepți și cei nedrepți - pentru a-i răsplăti pe primii și a-i pedepsi pe ceilalți.  
   
Morala:  

 Ce trebuie să facă cine citește aceste parabole evanghelice și le aude proclamate de un predicator? Răspunsul pare clar: trebuie să facă tot posibilul ca să devină stăpânul comorii și al perlei, oricare ar fi prețul care trebuie plătit, chiar și toate averile, ba chiar și propria viață. Trebuie și să devină un pește bun, în așa fel încât să fie pescuit ca atare, și nu ca un pește care se aruncă. Dar mai este un răspuns, dat de Isus la finalul celor trei parabole, când zice: „De aceea orice cărturar instruit în ale împărăției cerurilor este asemenea stăpânului casei care scoate din tezaurul său lucruri noi și vechi”. Par să fie niște cuvinte ascunse, dar care indică calea mentală și spirituală a tuturor acelora care doresc să fie "discipoli ai împărăției": trebuie să deschidă comoara minții lor, a inimii lor, a culturii lor, a bogățiilor și a experiențelor lor, să le confrunte cu "noutatea" evangheliei și să păstreze ceea ce este compatibil cu ea. Nu totul, de fapt, este rău sau greșit în propria viață; însă omul plăcut lui Dumnezeu este cel care se deschide "la viața bună a evangheliei".

   
Anagogia:  

A ne educa la viața bună a evangheliei înseamnă a privi mereu tot mai sus și a căuta valorile autentice. Pentru creșterea integrală a persoanei este necesară recunoașterea lui Cristos ca unic Învățător și pe Dumnezeu ca unic Tată, care știe să ofere lucruri bune fiilor săi. În fiecare zi care trece trebuie să scoatem lucruri vechi și noi din comoara care suntem noi înșine, fără să ne învechim și fără să agățăm de propriile averi și, dacă este necesar, să știm să le aruncăm, pentru a deveni creaturi noi și a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Primele două parabole din această duminică - comoara și perla - ne cer să privim înăuntrul nostru, dar și să ieșim din noi înșine, în căutarea constantă a lucrurilor mai bune.

 
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39