Duminica a XVIII-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 14,13-21): Isus află că Irod a poruncit să fie decapitat Ioan Botezătorul și se retrage cu barca spre o zonă pustie. Dar acolo găsește peste 5000 de persoane care îl așteaptă, după ce au ajuns acolo pe jos. Lui Isus îi este milă de ei și îi vindecă pe toți cei bolnavi. Petrece astfel întreaga zi și către seară înmulțește cele 5 pâini și cei 2 pești, și toți "mănâncă pe săturate, strângând ceea ce a rămas: doisprezece coșuri pline".  
   
Alegoria:  
Este vorba de un episod petrecut cu adevărat, și totuși minunile evanghelice sunt întotdeauna o alegorie, întrucât fac trimitere mereu la altceva. Matei evidențiază mai ales "mila" lui Isus față de mulțimea care îl caută, aducându-i la el pe cei bolnavi, și care este dispusă să stea cu el o zi întreagă fără să mănânce. Însă minunea evidențiază și puterea lui Isus, care înfăptuiește minuni greu de confundat cu înșelătoriile. Dacă Isus ar fi fost un vrăjitor - după cum gândesc unii - ar fi înșelat peste 5000 de persoane, convingându-le că au mâncat pâine și pește pe săturate și că au adunat 12 coșuri cu ceea ce a rămas, pe care trebuiau să le ducă acasă și să le povestească rudelor evenimentul minunat. Este cu adevărat dificil ca Isus să fie considerat un vrăjitor. Și atunci, ce era? Era ceea ce spunea: Fiul lui Dumnezeu, ieșit de la Tatăl, venit în lume, creatorul vieții și Domnul universului, care cunoaște legile naturi și le domină. Evenimentul relatat este și o alegorie a minunii zilnice cu care Dumnezeu hrănește miliarde de persoane și animale, și cu care îmbracă în mod splendid crinii câmpului. Este o alegorie, așadar, a providenței Tatălui ceresc, care știe să ofere lucruri bune fiilor săi. Este alegoria unei alte pâini, aceea adevărată, care înlătură definitiv foamea și setea: pâinea euharistică, dătătoare de viață veșnică. Este o alegorie, în sfârșit, a atenției pe care Isus o are nu numai față de suflete, ci și față de trupuri, venind să mântuiască omul în întregime, făcut din duh și materie. Și acțiunea discipolilor lui Isus face trimitere la funcția mediatoare a Bisericii, care amintește de aceea a Mariei la nunta din Cana.  
   
Morala:  
Morala se referă la ce trebuie să facă omul. Ce este de făcut după ce am ascultat relatarea minunilor lui Isus, în mod deosebit aceea a înmulțirii pâinilor și a peștilor? Întâi de toate, să reținem că evenimentul istoric al înmulțirii pâinilor este un "semn" al puterii supraomenești a lui Isus și, prin urmare, al mesianității sale divine. Reținând acest lucru, din el derivă obligația morală de a crede nu numai în istoricitatea evenimentului înmulțirii pâinilor, dar mai ales în divinitatea lui Isus. După fiecare semn și minune a lui Isus suntem obligați să ne întrebăm "cine este acesta?" și să răspundem fără șovăire: "Tu, Isuse, ești Domnul meu și Dumnezeul meu". Dacă nu ajungem la această concluzie, merităm mustrarea lui Isus, după cum vom vedea în pasajul evanghelic de duminica viitoare.
   
Anagogia:  
Anagogia înseamnă a merge dincolo de evenimente și de istorie. Astăzi suntem invitați să privim în înălțime pentru a vedea coborând nu atât mana din pustiu ci, pentru a vedea coborând, "din cerurile cerurilor", adevărata mană trimisă de Tatăl, adevărata mâncare și adevărata băutură, trupul și sângele lui Isus, care dăruiește viața veșnică. Părinții au mâncat mana și au murit; cine îl mănâncă pe Isus, trăiește prin Isus, veșnic.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39