Duminica a XIV-a de peste an

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 11,25-30): În acel timp, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni, decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă.  Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară”.  
   
Alegoria:  
 Termenul "jug" (în greacă: zugòs) este alegoric: fiind un instrument din lemn așezat pe umerii boilor, pentru a-i constrânge să lucreze pentru stăpânul lor, se aseamănă, într-o oarecare măsură, cu poruncile de pe Muntele Sinai, care îi conduc pe oameni la a-l sluji pe Dumnezeu, întrucât "El este Domnul cerului și al pământului". Însă, în timp ce jugul de lemn este aspru și greu, poruncile lui Dumnezeu sunt blânde și ușoare, pentru că Domnul este, mai înainte de toate, Tată: „Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului”; și este un Tată care manifestă "bunăvoință" (eu-dokìa) față de cei mici, cei care nu pot vorbi (ne-pìois). Dumnezeu, Tată și Domn, ascunde secretele sale celor înțelepți și pricepuți, care deseori vor să îl învețe pe Dumnezeu cum să conducă lumea. Secretul secretelor lui Dumnezeu, revelat la plinirea timpurilor, este că el are un Fiu care "are totul de la el", i se aseamănă, îi este egal, și căruia Tatăl i-a dat totul (pànta), adică pe sine însuși în întregime și întreaga creație, rânduindu-l - am spune noi în locul lui - Stăpânul cerului și al pământului. Acest Fiu este "blând" (praùs) și binevoitor, la fel ca și Tatăl, și este "smerit", la fel ca aceia care nu pot vorbi(tapeinòs). El, Cuvântul pe care Tatăl îl dăruiește celor "fără cuvinte", celor care adoptă o atitudine de ascultare înainte de a pretinde să vobească. Acestora "osteniți și împovărați", Fiul îl dăruiește pe Tatăl, pe care îl cunoaște numai El, face ca jugul lor să fie plăcut și ușor, și dăruiește odihnă sufletelor lor.  
   
Morala:  
Pasajul evanghelic conține câteva invitații și îndemnuri părintești ale lui Isus: 1) Veniți la mine toți cei osteniți și ămpovărați; 2) Luați jugul meu asupra voastră; 3) Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Este tot ceea ce trebuie să facem, plecând de la bunătate și de la umilință, care ne fac asemenea lui Isus, care ne transformă în ascultători destoinici ai cuvântului său, mai degrabă decât înțelepți și pricepuți ai unei doctrine divine quae sola scit scire, sola scientes facere, așa cum spunea sfântul Anton de Padova.
   
Anagogia:  
Tatăl "s-a mutat" în Fiul, pentru că Fiul este blând și smerit cu inima, până la a accepta moartea pentru gloria Tatălui și pentru mântuirea lumii. Prin intermediu acestei kenoze - a se "consuma" pe sine pentru oameni prin Euharistie - Fiul intră în gloria sa și devine "Domn", atrăgându-l la sine pe Tatăl și întregul univers. Așadar, anagogia, preamărirea, înălțarea și glorificarea, în logica lui Dumnezeu, trece prin kenoză, care este semnul maxim al iubirii înțeleasă ca dăruire. Cel care se umilește va fi înălțat! Împreună cu Isus, să-l lăudăm pe Tatăl, care reveleză aceste lucruri celor smeriți și le ascunde celor mândri!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39