Duminca a III-a din Timpul Pascal

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
Lc 24,13-35: în după amiaza târzie a Paștelui, doi ucenici pleacă de la Ierusalim și parcurg 11 km către satul cu numele Emaus. Între ei discută despre sfârșitul tragic al lui Isus și despre învierea anunțată, în care nu cred, deși îl consideră pe Isus un "profet puternic în cuvinte și fapte, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor". Alăturându-se Isus - care nu se face cunoscut - ei se plâng de faptul că acest profet a fost ucis, în timp ce sperau (elpìzomen) că el ar fi eliberat Israelul din punct de vedere politic și social. Isus, tot nerecunoscut, îi numește "nepricepuți și greoi de inimă (anòetoi kaì bradi tè kardìa) în a crede toate cele spuse de profeți". Și începe să le explice Scripturile, arătând că Mesia trebuia să moară "pentru a intra în gloria sa" (eis tèn doxan autòu), care era înainte de existența lumii. Ucenicii realizează că acel călător are o forță de atracție specială, până într-acolo încât face să ardă inima în ei... (kardìa kaiomène). Cu toate acestea nu îl recunosc decât atunci când, după ce au intrat într-o casă din sat, el frânge pâinea la masă: "Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut". Deși era târziu de acum, au parcurs înapoi cei 11 km, pentru a duce celorlalți ucenici vestea cea bună de a-l fi văzut pe Domnul.  
   
Alegoria:  
Dacă a fost bătut Păstorul, s-au risipit oile! După ce Isus a înviat, toată ziua a mers să adune oile sale, de dimineață devreme până în seara de Paști! Le-a apărut femeilor, lui Simon Petru, a apărut în cenacol, le-a apărut celor doi ucenici pe drumul către Emaus! Va mai apărea și după opt zile celei mai ezitante oițe: Toma. Va apărea timp de 40 de zile fără întrerupere, iar în cea de-a 40-a zi se întoarce la Tatăl de la care "ieșise". Drumul celor doi ucenici din Emaus este un drum către noaptea care devine luminoasă; un drum plin de dezamăgiri care se transformă în certitudini; un drum cauzat de nepricepere și împietrire a inimii, dar care se transformă în înflăcărarea inimii și pacea intelectului. Misterul pascal s-a deschis odată cu Euharistia din Joia Mare, se încheie cu Euharistia din seara de Paști. Euharistia, Dumnezeul care călătorește alături de om în istorie, este Cristos care "luminează pe fiecare om care vine în lume" cu lumina adevărului iubirii lui Dumnezeu față de creaturile sale, pentru care se oferă hrană spre viața veșnică! Din Euharistie se naște omul cel nou, se naște Biserica, se naște misiunea deoarece - fiind un dar - tinde să se deschidă și să se dăruiască! Isus nu era "de nerecunoscut", ci ochii lăuntrici ai ucenicilor erau închiși, până în momentul în care se deschid față de "pâinea vie" a lui Cristos.  
   
Morala:  
Prin intermediul Fiului său, Isus, Dumnezeu a manifestat o răbdare infinită față de noi, neobosit în a ne căuta și de a ne aduce la staulul său. Până când oare umanitatea se va dovedi "nepricepută și greoaie la inimă" în a crede în Iubirea părintească a lui Dumnezeu? Două sunt izvoarele vieții și ale mântuirii: Cuvântul lui Dumnezeu - înțeles și interpretat bine, și Euharistia, mai ales aceea care se primește către apusul vieții, ca viatic către bucuria veșnică!
   
Anagogia:  
Ierusalimul era "orașul așezat pe munte": cine ieșea din Ierusalim, asemenea ucenicilor din Emaus, se afla în coborâre, iar cine se întorcea în oraș, trebuia să urce. Patria noastră este "Ierusalimul ceresc", spre care trebuie să privim și să tindem mereu, cu ajutorul lui Dumnezeu, care ne cheamă mereu, ne atrage la sine, ne luminează mintea, ne înflăcărează inima.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39