Reflecție pentru Solemnitatea
Trupul și Sângele Domnului

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Ioan 6,51-59: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: „Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?”  Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el. Ața cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”. Acestea le-a spus, în timp ce învăța în sinagoga din Cafarnaum.  
   
Alegoria:  

quid credas, allegoria; alegoria este ceea ce trebuie să credem. La întrebarea: "de ce s-a făcut trup Cuvântul?", în mod general se răspunde: "pentru a ne mântui". Dar cum ne mântuiește? Răspunsul obișnuit este: "murind și înviind pentru noi". Dar mântuirea de păcat nu este echivalentul posedării vieții veșnice, care derivă din Euharistie: "dacă nu mâncați trupul Fiului omului... nu aveți viață în voi". Un lucru este a fi în pace cu Dumnezeu, un altul este a avea darul vieții veșnice. La ambele întrebări de mai sus se poate răspunde: Cuvântul s-a făcut trup pentru a fi Euharistie, cea care dăruiește viața veșnică. Euharistia este Cristos mort și înviat! Euharistia nu este un dar care se adaugă, sau un dar separat, ci este completarea mântuirii și prelungirea acesteia pentru veșnicie. Moartea lui Isus a restabilit iubirea dintre Tatăl și noi; Euharistia este asemenea legăturii sponsale dintre persoanele care se iubesc. Marea lucrare a lui Dumnezeu nu este atât pătimirea și moartea, deoarece mai pot fi oameni care își dau viața pentru ceilalți; marea lucrare a lui Dumnezeu este darul său de a se face hrană pentru noi, pentru a ne dărui viața veșnică! Discipolii din Emaus "au recunoscut" persoana lui Isus la frângerea pâinii, alegoria euharistică. Noi considerăm că îl cunoaștem deja pe Dumnezeu. Dar dacă îl cunoaștem numai ca Învățător și Domn, ca pe Fiul unul-născut al lui Dumnezeu, ca pe cel care a murit și a înviat pentru noi, nu îl cunoaștem în întregime. Asemenea discipolilor din Emaus, numai în Euharistie îl redescoperim în dimensiunea sa totală, ca pe acela care, dincolo de toate celelalte, se consumă pentru a ne dărui viața veșnică. Mai mult decât atât Isus nu ar fi putut face!..

 
   
Morala:  
moralis, quid agas, adică morala este angajamentul la acțiune. Aspirația naturală de a trăi veșnic este ineficace fără angajamentul de a ne hrăni cu Euharistia.
   
Anagogia:  
Euharistia este tocmai contrarul anagogiei: aceasta din urmă ne conduce către înălțimi, Euharistia este ultima treaptă de jos, nimicirea de sine din partea lui Isus. Însă cel care se unește cu el în Euharistie nu rămâne jos, ci este înălțat până la Dumnezeu pentru veșnicie. De fapt, "cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el", și, implicit, în Treimea fericită!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39