Botezul Domnului

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Marcu 1,7-11): Ioan Botezătorul spunea: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Și din cer a fost un glas: „Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

 
   
Alegoria:  
Evenimentul descris conține diferite alegorii: a) a dezlega cureaua încălțămintei indică actul de umilință al unui supus față de un superior; b) apa ca materie primordială simbolizează viața iar starea ei lichidă indică purificarea; c) râul Iordan cu fluxul apelor sale simbolizează trecerea de la păcat la har; d) cerul care se deschide simbolizează noul raport al lui Dumnezeu cu oamenii; e) forma de porumbel în care apare Duhul Sfânt face referință la pacea realizată între Dumnezeu și oameni prin Omul Nou, Isus; f) vocea Tatălui simbolizează dialogul dintre cel care Iubește și cel Iubit, care conține cuvinte dulci; g) botezul lui Isus ne amintește de botezul nostru.  
   
Morala:  
Credința lui Natanael l-a uimit pe Isus, care a arătat o nouă perspectivă a credinței, mult mai mare: „Veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului” (In 1,43-51). Astăzi, din cerul deschis, coboară nu îngeri ci a treia Persoană Divină. Fragmentul evanghelic al acestei sărbători ne învață, înainte de toate, umilința, care îl caracterizează atât pe Ioan Botezătorul - care se consideră nevrednic să atingă încălțămintea lui Isus - cât și pe Isus - care se prezintă ca acela care este încărcat cu povara păcatelor omenirii, fapt care atrage plăcerea lui Dumnezeu, care ne-a dat primul exemplu, devenind om. Umilința aparține celor mari, ca Ioan Botezătorul, definit de Isus ca fiind cel mai mare între cei născuți după Adam. Botezul acceptat de Isus ne învață necesitatea pocăinței chiar și din partea sfinților - asemenea lui - și necesitatea de a accepta Botezul său cu Duh Sfânt și cu foc. Dacă, prin botezul ineficace al lui Ioan, se deschid cerurile, cu cât mai mult nu de vor deschide ele asupra inimii botezate în Duhul lui Isus? Din momentul botezului, omul reînnoit de apa purificatoare se inserează în vârtejul trinitar, deoarece este încorporat Fiului, este învăluit de iubirea Duhului Sfânt, este acceptat de Tatăl ca adevărat fiu în Fiul. Oamenii, care au fost respinși în masă împreună cu vechiul Adam, devin plăcerea lui Dumnezeu în Noul Adam-Isus, care prin botezul cu Duhul Sfânt a început o nouă creație. Botezul este prima din faptele care, împreună cu credința, vor mântui omul în Cristos; de fapt, Isus a spus: „Cel care crede și va fi botezat, se va mântui”.
   
Anagogia:  
Fiecare anagogie - adică înălțare - în viața creștină începe cu virtutea umilinței, întrucât „cel care se umilește va fi înălțat, și cel care se înalță va fi umilit”. Mândria lui Lucifer l-a făcut să cadă din cer ca un fulger, după cum a spus Isus. Orgoliul protopărinților i-a scos afară din Eden împreună cu fiii lor. „Nimeni nu s-a suit la cer - a spus Isus - în afară de cel care s-a coborât din cer” (In 3,13). Coborât cu multă umilință din cer, Cuvântul întrupat s-a suit la cer cel dintâi, și împreună cu el omenirea supusă purificării baptismale și pocăinței. Botezul lui Isus face din noi membre unii pentru alții și ai Trupului Mistic al lui Cristos. Alături de Isus supranaturalul a devenit natural iar naturalul a devenit supranatural.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39