Duminica Preasfintei Treimi

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Ioan 3,16-18): "Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu."  
   
Alegoria:  
Fragmentul evanghelic nu conține cuvinte sau expresii care trimit la altele, ci toate trebuie luate ca atare. Totuși, alegorie este și ceea ce noi trebuie să credem: quid credas, allegoria. Aparent este dificil să înțelegem motivul pentru care a fost ales acest pasaj pentru liturgia acestei duminici, solemnitatea Preasfintei Treimi. Fragmentul abia dacă îi numește pe Tatăl și pe Fiul, și unde este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi, care se ascunde și acționează în tăcere. De aceea și astăzi Duhul Sfânt este ascuns într-un cuvânt - "unul născut" - folosit de Isus pentru a se referi la sine însuși. El afirmă - folosind termenul grecesc monoghenès - că este născut din Tatăl și că este unul născut. Dacă este unic, nu poate fi asemenea nouă, altfel ar deveni unul din atâția alți fii. Însă cum este născut din Tatăl? Aici ne ajută pneumatologia și teologia trinitară a Mons. Francesco Saverio Toppi, O.F.M. Cap., mort în faimă de sfințenie, după trăirea unei vieți foarte mistice. El reflectează cum nașterea celui care este unul născut din Tatăl nu poate fi concepută fără participarea Duhulpui Sfânt; ar fi ca și cum am zice că Tatăl a născut fără Iubire! Iată, așadar, ce trebuie noi să credem aszăti: este un Tată care generează, un Fiu care este născut, un Duh de iubire care acționează în nașterea exterioară a Fiului, așa cum a acționat și în momentul conceperii în timp în sânul Mariei.  
   
Morala:  
Morala se referă la ce trebuie să facem. În fragmentul evanghelic de astăzi Isus vorbește de două puncte de plecare pentru a obține mântuirea, care corespund celor două adevăruri principale ale credinței catolice:
1) unitatea și trinitatea lui Dumnezeu, așa cum s-a explicat mai sus;
2) întruparea, pătimirea și moartea Domnului nostru Isus Cristos, trimis de Tatăl în lume, nu pentru a condamna lumea ci pentru a o mântui. Însă el îl mântuiește numai pe acela care crede, deoarece, așa cum spune Ioan, cel care nu crede va fi condamnat. La mântuirea fiecărui om acționează atât Tatăl - care vrea ca fiecare om să se mântuiască - precum și Fiul, prin pătimirea-moartea-învierea sa, dar și Duhul Sfânt, care ne sfințește și ne unește cu Sfânta Treime. Așadar, datoria omului nu este numai de a crede, ci și de a accepta să colaboreze cu cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, întorcându-se la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt.
   
Anagogia:  
Anagogia se referă la ridicarea omului către lucrurile din înălțime și definitive din viața omului: moartea, judecata, iadul, raiul. Înfăptuiește anagogie cel care își înalță inima către Dumnezeu, crezând în El și iubindu-l, și cel care se pregătește în mod adecvat pentru ceea ce îl așteaptă. Însă adevărata anagogie, la care puțini se gândesc, cu excepția misticilor, este faptul că noi, oamenii, suntem chemați să trăim în Preasfânta Treime, pe care o celebrăm astăzi. În cea de-a VI-a duminică a Paștelui Isus ne spunea: "În acea zi voi veți ști că eu sunt în Tatăl și voi în mine și eu în voi".  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39