Reflecție la Solemnitatea Înălțării Domnului

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:
Mt 28, 16-20: "Apoi, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,  învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii."  
   
Alegoria:  

Dacă e să ne oprim numai la textul din Matei, acesta aproape pare să fie în contradicție cu ceea ce celebrăm astăzi, pentru că nu vorbește despre înălțarea, ci de prezența lui Isus printre noi. Această aparentă contradicție ne face să înțelegem că înălțarea la cer, deși este reală, este - totuși - și alegorică, deoarece nu comportă o "călătorie" către o oarecare direcție atmosferică sau către o "stație" finală. Înălțarea lui Isus la cer este "întoarcerea" misterioasă la Tatăl, care "este în cer, pe pământ și în tot locul", așa cum ne spunea catehismul papei Pius al X-lea.

 
   
Morala:  
Isus se ănalță la cer penreu a merge să ne pregătească un loc. Dar acest "loc" noi deja îl ocupăm încă de aici, de pe pământ, experimentând frumusețea și bucuria acelui "deja și nu încă". Întoarcerea lui Isus la Tatăl este la fel de importantă ca și prezența sa în mijlocul nostru până la sfârșitul lumii. Dacă Isus nu s-ar fi întors la Tatăl, nu ar fi venit la noi Duhul Sfânt. Dacă Isus nu ar fi rămas cu noi, mai ales în Euharistie, nu am fi avut viață, deoarece "dacă nu mâncați trupul Fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi" (In 6,53). Isus se întoarce la Tatăl, dar continuă să exercite puterea sa regească în lume, manifetând-o în momentul în care era pe punctul de a dispărea din ochii tuturor: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Isus, prezent în Euharistie, este prezent în mod real și în aceia care îl reprezintă, adică în ierarhia bisericească, dar și în fiecare botezat, mai ales în cei săraci și nevoiași. În timp ce se întoarce la Tatăl, Isus se gândește la frații săi de pe pământ și la mântuirea lor veșnică. Cei care îl reprezintă pe el au o îndatorire triplă: a) să meargă să facă discipoli din toate popoarele, b) să boteze în numele Preasfintei Treimi, c) să învețe cum se păzesc poruncile Domnului, care nu mai sunt doar cele 10 porunci de pe Sina, ci și desăvârșirea lor din "Discursul de pe munte" (Fericirile). Oricine va crede și se va boteza și va păzi poruncile lui, va fi mântuit. Cine nu crede, este deja osândit.
   
Anagogia:  
Anagogie înseamnă a se înălța, iar sărbătoarea de astăzi este o adevărată anagogie. Pentru noi există o triplă anagogie: aceea a credinței, prin care duhul nostru se înalță către Dumnezeu, gândindu-se la el și cunoscându-l; aceea a speranței, prin care trăim în realitatea viitoare; aceea a iubirii, care impregnează sufletul și trupul cu parfumul lui Dumnezeu, anticipare a înălțării noastre la Tatăl, mai întâi cu sufletul iar apoi și cu trupul, pentru a fi în întregime în cer, la fel ca Isus și Maria!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39