Reflecție la Duminica Rusaliilor

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
In 20,19-23: "În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi”. Și, spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: „Primiți pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute”.  
   
Alegoria:  
Fragmentul evanghelic al liturgiei de astăzi nu se referă la ceea ce s-a petrecut la Rusalii, adică la 50 de zile după Paști, ci la ceea ce s-a petrecut în seara de Paști. În acest fapt putem vedea o alegorie: Biserica vrea să ne arate că fără Paști nu există Rusalii, fără moartea și învierea lui Cristos nu există coborârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt suflat asupra apostolilor în seara de Paști este același care, pe deplin și cu o forță copleșitoare, a pătruns în cenacol după 50 de zile.
O a doua alegorie este conținută în combinația dintre mâinile și coasta străpunse cu iertarea păcatelor oamenilor. Isus a vrut să spună: "aceste mâini străpunse și această inimă rănită au dobândit iertarea păcatelor".
Cea de-a treia alegorie este legătura instaurată de Isus între darul Duhului Sfânt suflat asupra apostolilor și puterea conferită lor de a ierta sau a ține păcatele. Atunci când cei necredincioși spun că preoții sunt oameni la fel ca toți ceilați și nu pot ierta păcatele, uită de acest al Paștelui și al Rusaliilor din partea lui Cristos, care transformă oamenii temători - pentru că sunt oameni - în oameni plini de har - pentru că sunt plini de Duhul Sfânt, care este Dumnezeu.
A patra alegorie este raportul dintre darul Duhului "din seara" de Paști și "din dimineața" de Rusalii, și ne putem aminti de revărsarea Duhului Sfânt din după-amiaza vinerii sfinte: Duhul este cel care umple toate timpurile omului și ale istoriei. Isus spusese: "Dacă nu mă întorc la Tatăl (adică dacă nu mor și nu înviez) nu va veni la voi Duhul Sfânt".
 
   
Morala:  
Morala răspunde la întrebarea "ce trebuie să facem?". Este întrebarea pe care 3000 de evrei i-au adresat-o lui Petru în ziua de Rusalii (Fap 2,37), iar Petru a răspuns: „Convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, […] „Salvați-vă de această generație perversă”. (Fap 2,38-40). Duhul Sfânt, care face rodnic universul și a făcut-o rodnică pe Maria, face rodnică și Biserica și fiecare suflet care dorește să aducă roade bune lui Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul. Darurile sale sunt indispensabile pentru a ne educa și pentru a educa "la viața bună a Evangheliei", pentru creșterea umană și spirituală a fiecărui om care vine în lume și se pregătește să intre în împărăția sfinților.
   
Anagogia:  
Numai Duhul Sfânt ne poate înălța mai presus de "această generație perversă".  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39