Duminica Floriilor

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Matei 26,14-27,66): liturgia ne propune Pătimirea lui Isus după Matei. Aceasta începe cu contractul dintre Iuda și marii preoți de a-l "vinde" pe Isus pentru 30 de arginți. După ce a anunțat fuga discipolilor, încă evrei în prin sânge, Isus se retrage în grădina Ghetsemani, unde - în timp ce aceștia dorm - El îi cere Tatălui să îndepărteze da le El paharul pătimirii; și transpiră sânge!... Însă când ajunge "marea mulțime cu săbii și ciomege", Isus recapătă puteri, acceptă cu răbdare sărutarea lui Iuda, le clarifică tuturor că nimeni nu l-ar putea atinge dacă El nu ar vrea, și se lasă arestat și condus în fața lui Caiafa, a cărturarilor și a bătrânilor. Mulți martori falși nu zic nimic important; numai doi îl acuză că ar fi vrut să distrugă templul și să îl reclădească în trei zile. Isus răspunde numai întrebării lui Caiafa "dacă tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu". La răspunsul afirmativ, este acuzat de blasfemie, considerat vinovat de moarte, lovit și scuipat. Petru, interogat și el de slujitori, jură de trei ori că nu îl cunoaște pe Isus, însă la cântatul cocoșului - prezis de Isus - plânge amar. În schimb, Iuda, deși se căiește și restituie banii marilor preoți, merge să se spânzure. După ca s-a făcut ziuă, Isus este condus în lanțuri la Pilat, care îl întreabă: "Tu ești regele iudeilor?", iar Isus îi confirmă ierarhului politic de a fi Rege, așa cum îi spusese și marelui preot că este Fiul lui Dumnezeu. Pilat, știind că îi fusese consemnat din invidie, încearcă că îl elibereze pe Isus, însă mulțimea cere să fie răstignit și să fie eliberat Baraba. Pilat se spală pe mâini zicând: "Eu sunt nevinovat de sângele acesta", și îl dă pe Isus ca să fie răstignit. Soldații îl transformă pe Isus în regele batjocurii și apoi, punându-i crucea în spate, îl conduc către Calvar. Isus este sfârșit, și este ajutat de un țăran din Cirene. După ce a fost răstignit pe cruce, între cei doi tâlhari, au scris deasupra: "Isus Nazarineanul, Regele Iudeilor", și îi oferă lui Isus să bea vin amestecat cu fiere. Chiar și trecătorii îl insultă. De la amiază până la ceasul al treilea se face întuneric, iar Isus strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mțai părăsit?", și moare scoțând un strigăt puternic. Catapeteasma templului se sfâșie, pietrele crapă, morții învie, arătându-se multora. Centurionul exclamă: "Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu". Femeile privesc de departe. Iosif din Arimateea primește de la Pilat permisiunea de a-l îngropa pe Isus într-un mormânt nou, care este sigilat și păzit de soldați.  
   
Alegoria:  
Toate etapele pătimirii și morții lui Isus sunt alegoria pătimirilor omenirii, pe care Isus a dorit să le guste personal, la toate nivelurile: moral (simțindu-se "păcat"), psihic (amărăciuni, dezamăgiri), fizic (biciuire, răstignire). Nimeni nu poate spune: Dumnezeu este fericit în cer și noi suferim pe pământ!...  
   
Morala:  
Ce este de făcut după ce am citit pătimirea lui Isus? Cel puțin două lucruri:
1) Să îl ajutăm pe Isus să ducă crucea, acceptând-le de bunăvoie pe cele întâlnite în drumul nostru;
2) De vreme ce, Isus, înainte să fie "vândut pe nimic" sinedriului, a acceptat să își ofere trupul și sângele Bisericii, în Euharistie - pentru că nu sunt de vânzare nici pe puțin, nici pe mult - să-l acceptăm, să-l păstrăm, să-l primim, să-l cinstim pe Isus, care în fiecare zi moare și învie pentru noi în Preasfântul Sacrament.
   
Anagogia:  
Anagogia anagogiilor este învierea lui Isus din morți, începutul anagogiei anagogiilor omenirii, care esre "tărână prețioasă" în ochii Creatorului, care va face din ea obiectul măririi sale veșnice!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39