Duminica a IV-a din Advent

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  

(Luca 1,26-38): pasajul evanghelic din această duminică descrie vizita îngerului la Maria, care va zămisli și va naște un fiu, care va fi mare și se va numi fiul celui Preaînalt. Maria se tulbură și întreabă cum se va întâmpla aceasta, dacă ea nu intenționează să "cunoască" în mod intim nici un bărbat. Îngerul o asigură că totul se va petrece în mod miraculos, prin acțiunea Duhului Sfânt. Maria răspunde: "Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău".

 
   
Alegoria:  
Pasajul conține câteva alegorii: a) "tronul lui David", care nu are un sens material și nici istoric, deoarece împărăția lui Mesia "nu este din această lume"; b) chiar și "casa lui Iacob" are o semnificație alegorică, deoarece face referință la cei 12 fii și la cele 12 triburi ale lui Israel, adică la întregul popor care poartă acest nume, "poporul ales", condus din Egipt în Țara promisă; c) sterilitatea fecundă a Elisabetei, luată drept semn de către înger pentru Maria, este alegoria puterii lui Dumnezeu, pentru care "nimic nu este cu neputință", și alegorie a regenerării lumii învechite de păcat dar făcută fecundă de Dumnezeu prin "puterea" sa.  
   
Morala:  
Dacă ne întrebăm în ce mod pasajul evanghelic de astăzi trebuie să aibă influență asupra conduitei noastre morale, în mod sintetic ar fi vorba de acestea: 1) mărind încrederea noastră în fidelitatea lui Dumnezeu față de promisiunile sale veterotestamentare; lui David, prin profetul Natan, Dumnezeu i-a promis că îi va construi el însuși o casă, care a fost Maria, care a fost Isus, care este inima fiecărui om (prima lectură); 2) umplându-ne de uimire în fața misterului întrupării, prin care Dumnezeu devine Om, adică unul dintre noi; 3) mulțumindu-i Mariei care, prin Da-ul ei, a permis Cuvântului să primească, în ea, acea carne și acel sânge care vor fi oferite Tatălui ca ispășire pentru păcatele noastre; 4) învățând de la Copila adolescentă din Nazaret să fim mereu disponibili față de Dumnezeu, chiar și atunci când ne dă peste cap planurile, știind că el nu le distruge ci le îmbogățește; 5) învățând de la Maria prudența chiar și în lucrurile spirituale, fără să fim grăbiți, întrebându-l pe Dumnezeu - sau pe cel care vorbește pentru el - cum putem să împlinim voința sa; 6) unindu-ne cu Maria în actul său de credință în "Fiul celui Preaînalt" coborât în ea, și prosternâdu-ne în fața Celui care a moștenit nu doar regalitatea davidică, dar și supremația patriarhală a lui Iacob asupra "noului popor ales", care suntem noi - creștinii. Știind că regalitatea lui Cristos asupra oamenilor și a universului este pentru binele tuturor și pentru mărirea Tatălui,  trebuie să îi acceptăm legile, nu neapărat și nu numai în forma în care apar ele în Vechiul Testament (cele 10 porunci), ci și în desăvârșirea lor în Fericiri. De vreme ce primul cuvânt al istoriei Noului Testament - rostit de înger Mariei - a fost "bucură-te", să îl considerăm ca și cum ar fi fost spus pentru noi, gândindu-ne la binefacerile imense primite de la Domnul, în mod special aceea de "a fi umpluți de har", asemenea Mariei. Să îndreptăm un gând și către arhanghelul Gabriel, care s-a prezentat unei făpturi care - după vestirea lui - a devenit Regina sa (Regina angelorum). Pentru toate, să îi mulțumim Domnului!
   
Anagogia:  
O minge sare în funcție de cât de mare i-a fost căderea. Tot așa, umanitatea, după ce s-a îndreptat către idoli și vicii, "la plinirea timpului", a început călătoria sa de întoarcere către adevăratul Dumnezeu și creator. O anagogie dorită de Dumnezeu, care nu renunță la cei pe care i-a creat, ci îi invită pe toți în mod constant să se întoarcă la el, pentru că acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul, milostivirea, cu daruri nemaiauzite, cum este cel al lui Dumnezeu care îmbracă trupul omenesc!  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39