Duminica a II-a din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Mt 17,1-9): Isus îi conduce pe muntele Tabor pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, și se schimbă la față, devenind ca un izvor de lumină. Petru bâlbâie urrmătoarele cuvinte: "Doamne, ce bine ne simțim aici", și propune să facă trei colibe: una pentru Isus și câte una pentru Moise și Ilie, care apar și vorbesc cu el, în timp ce un nor învăluie muntele și răsună o voce: "Acesta este Fiul meu preaiubit în care mi-am găsit plăcerea. De dânsul să ascultați". Și cei trei ucenici cad la pământ înspăimântați, dar după puțin timp, Isus îi readuce la realitatea pământească, în timp ce totul revine la normal înlăuntrul lor. Coborând de pe munte, Isus le poruncește să nu spună nimănui despre viziunea avută, "înainte ca Fiul omului să fi înviat din morți".  
   
Alegoria:  
A afirma că fața lui Isus "a strălucit ca soarele" iar hainele lui "au devenit albe ca lumina", este o afirmație în parte alegorică și în parte reală și experimentală. Este alegorică deoarece amintește de lumina supranaturală, diferită de cea a soarelui, care s-a răsfrânt asupra chipului și hainelor lui Cristos. Este reală și experimentală pentru că și Moise - atunci când vorbea cu Dumnezeu pe munte - devenea "strălucitor" la față și, întrucât toți puteau să-l vadă și se temeau de acest lucru, Moise a decis să se acopere cu un văl (Gen 34,39); și Paul a rămaas orbit timp de trei zile datorită luminii lui Cristos, care i-a apărut pe drumul Damascului (Fap 9,1-19). Putem considera alegorie:
a) suirea pe munte, care înseamnă îndepărtarea de lucrurile pământești și apropierea de Dumnezeu;
b) apariția lui Moise și Ilie, care reprezintă Legea și Profețiile cu privire la Mesia;
c) schimbarea lui Isus la față, în măsura în care amintește de schimbarea trupurilor noastre muritoare în gloria din ceruri;
d) coborârea de pe munte, care simbolizează datoria de a se angaja în favoarea lumii, până la sacrificiul suprem, asemenea lui Isus, asemenea apostolilor, asemenea lui Ioan Botezătorul.
 
   
Morala:  
Evanghelistul Ioan afirmă că Isus este "adevărata lumină" (to fòs to alethinòn), și astfel s-a arătat celor trei apostoli norocoși, care au rămas înmărmuriți, mai ales Petru, care ar fi dorit să contemple acel chip luminos cât mai mult posibil. Iar noi ce trebuie să facem? Întâi de toate trebuie să credem tot ceea ce a fost scris în Lege și în Profeți în Vechiul Testament cu privire la Isus, care a zis: "Voi cercetați Scripturile... tocmai ele dau mărturie despre mine" (In 5,39), iar discipolilor din Emaus, "începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el (Lc 24,27). Apoi, trebuie să contemplăm chipul lui Isus cu ochii celor trei discipoli, pentru a ajunge și noi la gradul de credință al lui Petru, care a mărturisit deschis divinitatea lui Isus, credința lui Ioan care - mai mult decât ceilalți apostoli - a proclamat în Evanghelia sa divinitatea lui Isus, și credința lui Iacob care a fost cel dintâi între apostoli în a-și oferi viața pentru Cristos. În sfârșit, asemenea celor trei discipoli, "să ascultăm" atât vocea Tatălui - care, încă o dată - îl proclamă pe Isus drept fiul său preaiubit - cât și de învățăturile lui Isus, pentru a le trăi și a le pune în practică. Isus însuși va da o mare valoare "vocii" Tatălui, atunci când va spune: "Tatăl dă mărturie despre mine" (In 5,37).
   
Anagogia:  
Avem un motiv întemeiat să tresăltăm de bucurie după ce am citit în evanghelia aceasta despre minunea schimbării la față care, la fel ca și nașterea din Fecioara Maria și ca învierea, ca Euharistia, este o minune pe care Isus a înfăptuit-o asupra lui însuși. Și avem toate motivele să "înălțăm inimile noastre" în speranța sigură că într-o zi "îl vom privi pe Isus și vom fi luminați".  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39