Duminica a III-a din Advent

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Ioan 1,6-8.19-28): după evanghelistul Ioan, Botezătorul a fost trimis de Dumnezeu nu ca lumină, ci ca martor al luminii pentru aceia care nu văd dar doresc să vadă. Celor care i-au cerut lui Ioan să le dea o explicație despre sine însuși, acesta le-a răspuns că este "glasul unuia care strigă în pustiu: drepte faceți căile Domnului". A mărturisit că nu este el Cristos, nici Ilie, nici profetul. A explicat că botezul era numai unul de pocăință și că în mijlocul lor se afla Unul, care era necunoscut tuturor, inclusiv lui, și căruia nu era vrednic nici să îi dezlege cureaua încălțămintei.  
   
Alegoria:  
Termenii alegorici ai evangheliei din această duminică sunt: lumina, glasul care strigă în pustiu, a îndrepta căile Domnului: a) lumina este dintotdeauna simbolul lui Dumnezeu, a cărui rădăcină latinească este dies, adică zi, și putem spune că este în mod mai direct simbolul Cuvântului, pentru că lumina a fost cea dintâi creată (Gen 1,3), după cum Cristos a fost cel dintâi, dușmanul întunericului și al răului; b) glasul: Friedrich Nietzsche spunea că "glasul este apologia muzicii"; adăugat rolului de vestitor al veștii celei bune din partea lui Ioan Botezătorul, glasul devine muzică pentru urechile disponibile la ascultare; c) pustiul face referință la golul primordial, de dinaintea creației, făcut rodnic de către Duhul Sfânt, și locul întâlnirii dintre Dumnezeu și Iubita sa (natura umană).  
   
Morala:  
Este excemplară umilința lui Ioan Botezătorul, care afirmă că nu este el "cel Trimis" prin excelență, adică Mesia, deși fusese și el "trimis" de Dumnezeu (In 1,8); afirmă că nu este "Profetul", și totuși "toți îl consideră profet" (Mt 21,26) și mai mult - după cum spune Isus - el era "mai mult decât un profet" (Mt 11,9); nu era "Lumina", însă Isus l-a numit "făclie care arde și luminează, iar voi ați voit să vă bucurați numai un ceas la lumina lui" (In 5,35); se declară nevrednic de a dezlea încălțămintea lui Cristos, el care este cel mai mare om din istoria Vechiului Testament (Mt 11,11). În fața unei umilințe și măreții atât de mari iese în evidență supremația lui Isus, adevăratul Mesia, Profetul cel mai mare, "Lumina adevărată care luminează pe tot omul care vine în această lume" (In 1,9). Acest Isus Mesia, Profetul și Lumina, este acela despre care dă mărturie Botezătorul, astfel încât noi toți să credem în El și, crezând în El - să avem oportunitatea de a deveni adevărați fii ai lui Dumnezeu. Botezătorul îl proclamă în mod deschis pe Isus ca "Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii", care botează cu Duhul Sfânt și cu foc, dar mai ales afirmă: "Eu am văzut (Duhul coborându-se peste Isus) și am dat mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu" (In 1,34). Nu putea să dea o mărturie mai bună! În baza acestui fapt, îndemnul Botezătorului de a îndrepta căile și cărările nu au numai o valoare morală (a părăsi calea răului pentru a merge pe cea a binelui) dar mai ales o valoare teologală și cristologică, deoarece avem nevoie să îndreptăm convingerile noastre cu privire la existența lui Dumnezeu, la divinitatea lui Isus, la acceptarea evangheliei sale.
   
Anagogia:  
Cu mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus începe "anagogia" sau înălțarea omului și a universului în Isus Cristos, mântuitorul. De acum, Cristos este "piatra de poticnire" sau de separare dintre cine îl acceptă sau îl refuză. Cine îl acceptă, cu umilința caracteristică lui Ioan Botezătorul, va fi înălțat până la a deveni una cu Dumnezeu. Cine îl acceptă ca Lumină, Profet și Mesia, devine - la rândul său - lumină, profet, mântuire pentru toți frații.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39