Duminica a V-a din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
Ioan 11,1-45: în cele 45 de versete ale pasajului de astăzi, Ioan descrie toate detaliile învierii lui Lazăr, care murise de mai bine de patru zile. Isus îl iubea pe Lazăr și pe surorile lui, Marta și Maria, și totuși, când acestea au trimis să îl anunțe despre gravitatea bolii fratelui lor, Isus nu s-a grăbit, pentru că "această boală - a zis el - nu este spre moarte", întrucât știa ceea ce avea să facă pentru a alimenta credința discipolilor săi. Când a decis să meargă în Betania, Marta i-a ieșit în întâmpinare, plângându-se de întârzierea lui Isus, dar el a liniștit-o zicând: "Fratele tău va învia". Isus a trimis-o să o cheme pe Maria, care a fugit repede la el și i-a adresat aceeași plângere: "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit", și a început să plângă, încât Isus "s-a înfiorat în spirit", și a plâns împreună cu ea. Cei care asistau la acestea, pe de o parte au apreciat sentimentele lui Isus, pe de altă parte au exclamat: "Nu a putut el, care a deschis ochii orbului, să facă în așa fel ca acesta să nu moară?" Surorile lui Lazăr l-au avertizat pe Isus că murise de patru zile, dar și-au exprimat încrederea în Isus, care putea obține orice de la Tatăl ceresc. Astfel, Isus l-a readus la viață pe Lazăr, care a ieșit din mormânt.  
   
Alegoria:  
Toate detaliile povestite de Ioan sunt reale, și totuși sunt și alegorice, deoarece ne invită să mergem dincolo de episodul acesta, pentru a înțelege adevărurile sublime revelate de Isus: "Eu sunt învierea și viața; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci". Conțin o alegorie cele trei afirmații progresive ale lui Isus:
1) "Această boală nu este spre moarte" ci spre mărire;
2) "Prietenul nostru a adormit";
3) "Lazăr a murit".
Cele trei afirmații se referă la cele trei faze ale călătoriei omului pe pământ:
1) Omul întâlnește bolile și durerile pe care Dumnezeu le permite, nu pentru a.l condamna pe om, ci pentru a-l preamări;
2) Deseori, oamenii "adorm" în credință și în păcat, dar mulți se căiesc și se trezesc în har;
3) Din păcate, alții mor în mod definitiv odată cu aceea care este adevărata moarte, numită și a doua moarte sau moartea veșnică.
 
   
Morala:  
O minte ipocrită ar putea să observe o serie de contradicții în cuvintele lui Isus, care mai întâi declară că "această boală nu este spre moarte", apoi spune că "Lazăr a adormit", iar în final că "Lazăr a murit". Toate contradicțiile dispar atunci când înțelegem că pentru Isus adevărata moarte este cea veșnică, și că aceea pe care oamenii o numesc moarte, pentru Isus nu este decât un "somn", din care cineva se poate și trezi, prin puterea lui Dumnezeu. Întrebarea lui Isus adresată Martei - "Crezi tu aceasta?" - ne este adresată și nouă. Dacă răspundem și noi "Da, Doamne, cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu", vom muri și totdată vom învia! Dacă zicem și noi împreună cu Marta "Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da", suntem mântuiți! Însăși acceptarea "evenimentului morții" este o condiție pentru a învia. Cine, în schimb, pretinde - asemenea iudeilor - ca Dumnezeu, care înfăptuiește atâtea minuni, să ne elibereze pe toți de moartea temporară, se situează în afara planului lui Dumnezeu, care a acceptat moartea și pentru Sine. Plânsul lui Isus pentru moartea lui Lazăr și pentru durerea surorilor lui ne face să înțelegem mai bine rândurile pe care le citim în Ezechiel 33,11: Dumnezeu nu se bucură de moartea păcătosului, ci să se comvertească și să trăiască.
   
Anagogia:  
"Anagogia trupului" înseamnă să ne ridicăm din moartea fizică, asemenea lui Lazăr. "Anagogia sufletului", să ne ridicăm din moartea păcatului, asemenea "tâlharului bun". "Anagogia omului" înseamnă a avea viața veșnică în suflet și în trup.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39