Duminica I din Postul Mare

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
(Mt 4, 1-11): în această primă duminică din Postul Mare, Biserica ne propune spre reflecție "ispitirile" lui Isus în pustiu. Duhul Sfânt, spune Matei, imediat după botezul lui Isus în râul Iordan, l-a condus într-o zonă pustie, ca să se pregătească, în rugăciune și post, pentru cei trei ani ai vieții publice. La sfârșitul celor 40 de zile, fiind plin de Duh Sfânt - datorită rugăciunii, dar fără putere - datorită postului, ispititorul s-a apropiat de el pentru a-l îndemna la un păcat triplu:
a)
să renunțe la adevărata sa hrană, voința lui Dumnezeu, pentru a se hrăni cu pietre transformate în pâini;
b) să îl ispitească pe Dumnezeu, aruncându-se de pe aripa templului;
c) să renunțe la Dumnezeu pentru a-l adora pe satana, în schimbul stăpânirii asupra întregului pământ.
Momentul urât se termină cu victoria lui Isus, care îl alungă pe satana.
 
   
Alegoria:  
Pasajul evanghelic conține multe alegorii:
a) pustiul, opusul țării promise în care curge "lapte și miere", reprezintă lipsa oricărui lucru bun; așa era pământul înainte să fie "rodit" de Duhul Sfânt; tot ala era locul în care au fost alungați protopărinții noștri după căderea în păcat; tot așa era și locul în care a fost alungat țapul ispășitor (Lev 16,10), în câmpia lui Azazel, care se află "în locuri aride" (Mt 12,43);
b) numărul 40 amintește multe situații dificile, pentru că 40 de zile a durat potopul, 40 de ani a durat călătoria către țara promisă, 40 de zile a stat Moise pe muntele Sinai, etc.
c) pâinea reprezintă alegoria oricărei nevoi primare a omului, iar Adam a fost condamnat la a-și procura pâinea cu sudoarea frunții; satana l-a împins către păcat pe Adam, sugerându-i să "mănânce", și vrea să îl împingă și pe noul Adam să "mănânce";
d) cele trei ispitiri reprezintă alegoria tuturor ipitirilor oamenilor:
- obținerea pâinii din pietre simbolizează pretenția de autosuficiență a omului, care crede că își poate satisface nevoile fără Dumnezeu, considerându-se pe sine însuși Dumnezeu;
- aruncarea de pe aripa templului amintește de ispita orgoliului și a laudei deșarte; dezinteres față de aproape toate activitățile umane;
- stăpânirea asupra întregului pământ prin adorarea satanei este "provocarea" multor oameni din lume.
 
   
Morala:  
Satana s-a făcut vinovat de lipsă maximă de pudoare apropiindu-se de Fiul lui Dumnezeu pentru a-i cere să îl adore. Se știe că Lucifer a fost aruncat pe pământ tocmai pentru că a refuzat să îl adore pe Dumnezeu, din pricina faptului că s-ar fi făcut om. Acum, Isus este Fiul lui Dumnezeu făcut om, iar satana încearcă să îl transforme într-un supus de-al lui. Isus nu intră în dialog cu satana - deoarece cu satana nu trebuie vorbit niciodată - ci îi oferă răspunsuri seci, care îl prind pe picior greșit. Răspunsurile de acest fel sunt normă morală pentru oameni, care:
a) trebuie să se dedice întru totul lui Dumnezeu și îndatoririlor proprii, deoarece a face abstracție de la ele conduce către moarte;
b) nu trebuie să îl ispitească pe Dumnezeu, plasându-se în situații periculoase;
c) pentru nimic în lume nu trebuie să îl adore pe satana, ci numai pe Dumnezeu, Tatăl lor, creatorul și mântuitorul.
   
Anagogia:  
Anagogia înseamnă a tinde către înălțimi, a merge către înălțimi.
Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământ pentru a-l readuce pe om din pustiu - în care se alungase de unul singur - către cer, unde Isus a pregătit un loc pentru fiecare. Însă "cel care te-a creat fără tine, nu te mântuiește fără tine", a spus sfântul Augustin. Așadar, omul trebuie să se angajeze pe drumul propriei mântuiri, folosind mijloacele indicate în textul evanghelic de astăzi: învingându-l pe satana prin rugăciune și post - deoarece unii diavoli se scot numai prin post și rugăciune - și respingând cu furie orice propunere aparent bună care vine de la el!...
 
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39