Duminica I din Advent

   
Sensurile Scripturii în Evangheliile duminicale:

Littera gesta docet:

litera ne învață faptele;

Quid credas allegoria:
alegoria, ce trebuie să credem;

Moralis quid agas:
morala, ce trebuie să facem;

Quo tendas anagogia:
anagogia ne arată scopul.
 
   
Litera:  
Marcu 13,33-37: Isus a spus: „Aveți grijă! Vegheați, pentru că nu știți când va fi timpul. Așa cum un om, plecând în călătorie, își lasă casa și dă putere servitorilor săi, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; vegheați, așadar, căci nu știți când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori, ca nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind. Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheați!”  
   
Alegoria:  
„...ceea ce vă spun vouă...”; cui? Pentru a înțelege acest lucru trebuie să ne întoarcem la începutul capitolului 13 al Evangheliei lui marcu, unde evanghelistul scrie că apostolii Petru, Iacob, Ioan și Andrei îl întrebau pe Isus despre momentul când templul din Ierusalim urma să fie distrus, iar Isus extinde discursul la întregul univers și la toți oamenii. Spunând acestea, se poate înțelege foarte bine alegoria: apostolii sunt cei cărora „omul care pleacă în călătorie” (ànthropos apòdemos) le lasă casa, „puterea” (tèn exousìan), poruncind portarului - celui dintâi dintre apostoli - sî vegheze ca să nu fie găsit dormind la întoarcerea stăpânului casei. Abia la sfârșitul acestui răspuns lung Isus încheie: „...ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheați!” - „Casa” (tèn oikìan autoù) lăsată de Isus apostolilor este - în mod clar - Biserica; puterea sau, mai bine zis, datoria (tò èrgon) lăsată fiecărui (ekàsto) servitor face referință la talanții dați fiecăruia pentru a fi fructificați prin acțiunea proprie administratorului credincios. Apostolii sunt - în primul rând - cei care trebuie să vegheze. Însă îndemnul la veghere este adresat tuturor!  
   
Morala:  
Nu întâmplător conducătorii Bisericii au fost numiți „epìscopi”, adică supraveghetori. În cazul în care „stâlpii” Bisericii - Patru, Iacob și Ioan - ar fi adormit așa cum au făcut-o în grădina măslinilor, „templul” Bisericii s-ar fi prăbușit imediat după plecarea Omului-Dumnezeu din această lume. Însă ei au fost atenți și au vegheat asupra lor și „asupra întregii turme încredințate lor”, pentru a fi - așa cum spune sfântul Paul - „păstori ai Bisericii lui Dumnezeu, dobândită cu sângele propriului Fiu” (Fap 20,28), și pentru a predica Evanghelia la toată făptura. Și astăzi succesorii apostolilor sunt prezenți în lume prin bisericile lor, cateheze, tipărituri, radio, televiziune și orice alt mijloc de comunicare socială. Nici laicii creștini nu sunt de neglijat. Niciodată nu a reușit papa să adune în jurul său două milioane de tineri, așa cum s-a întâmplat la ZMT din 2011. Se pare că avertismentul lui Isus - „Vegheați” - a fost ascultat. Și totuși, nu putem să nu recunoaștem că în viața fiecăruia dintre noi există momente mai lungi sau mai scurte de somn sau de moarte aparentă; de fapt, majoritatea pare să se trezească după criză. Aceasta depinde de slăbiciune, dar nu trebuie să se întâmple datorită faptului că ar putea fi fatală pentru noi! Domnul vine și nu vrea să ne găsească adormiți în duh. Poate veni sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori. Ferice de noi dacă vom fi găsiți treji și cu candelele aprinse, pentru că vom intra împreună cu Mirele în casa sa, pentru totdeauna!
   
Anagogia:  
Anagogia înseamnă și să privim în înălțime, să privim la viitor și să privim către sfârșit. Îndemnul evanghelic de a veghea nu înseamnă numai a ține ochii deschiși, ci și să fim gata, activi, să ne rugăm, să facem într-un mod extraordinar lucrurile obișnuite, să ne ridicăm din mizeriile acestei lumi până la înălțimile sublime ale cerului, în așteptarea bunurilor viitoare.  
   
Fr. Fiorenzo Mastroianni, O.F.M. Cap.   
 
***  
 

ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI - CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA"
Adresa: B-dul Belvedere 7, cod 601091, mun. Onești, jud. Bacău
Telefon 0234 32 11 00 | Fax 0234 31 50 39